Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Margarita Dunska


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Fakultātes prodekāns
Studiju programmas direktors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 528. telpa
Tālrunis: 67034951

E-pasts: margarita.dunska@lu.lv

Prombūtne: 20.07.2021 - 22.08.2021

.