Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Margarita Dunska


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Studiju programmas direktors
Fakultātes prodekāns

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 528. telpa
Tālrunis: 67034951

E-pasts: margarita.dunska@lu.lv

.