Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Vladimirs Bukei


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Datortīkla administrators

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 315Pusstāv. telpa
Tālrunis: 67034710

E-pasts: vladimirs.bukei@lu.lv

Prombūtne: 05.07.2021 - 13.08.2021