Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Evija Ansonska


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Komunikācijas centrs
Centra vadītājs

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 522. telpa
Tālrunis: 26011887

E-pasts: evija.ansonska@lu.lv

Prombūtne: 15.10.2021 - 24.10.2021