Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Evija Ansonska


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Sabiedrisko attiecību speciālists

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 522. telpa
Tālrunis: 26011887

E-pasts: evija.ansonska@lu.lv

Prombūtne: 25.06.2020 - 05.07.2020