Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Evija Ansonska