Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Liene Bērziņa

Sabiedrisko attiecību speciālists
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Sabiedrisko attiecību speciālists
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Projekta koordinators
Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma
Prombūtne
20.12.2019 - 30.12.2019