Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Annija Apsīte


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Projekta koordinators

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Lektora p.i.

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 427. telpa

E-pasts: annija.apsite@lu.lv