Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ilona Baumane-Vītoliņa


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Vadošais pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Asociētais profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 427. telpa

E-pasts: ilona.baumane-vitolina@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu otrdienās no 14:30 līdz 15:30, Aspazijas bulv., 331.kab.