Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Nikolajs Nečvaļs


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Vadošais pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 512. aud.

E-pasts: nikolajs.necvals@lu.lv

Prombūtne: 09.03.2020 - 14.06.2020

.