Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Līga Leitāne


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Lektors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 433. telpa
Tālrunis: 67034955

E-pasts: liga.leitane@lu.lv