Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Līga Leitāne


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Lektors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 433. telpa
Tālrunis: 67034622

E-pasts: liga.leitane@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu otrdienās no 14:00 līdz 15:30, Aspāzijas bulvāris 5, Rīga 433 telpa. tel 29476933