Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Līga Leitāne

Pētnieks
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Pētnieks
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Lektors
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Konsultācijas
Katru nedēļu otrdienās no 14:00 līdz 15:30, Aspāzijas bulvāris 5, Rīga 433 telpa. tel 29476933