Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ivanda Jakovele


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Metodiķis
Projekta vadītāja asistents

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 524. aud.
Tālrunis: 67034894

E-pasts: ivanda.jakovele@lu.lv

Prombūtne: 03.06.2021 - 15.06.2021