Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ivanda Jakovele


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Projekta vadītāja asistents
Metodiķis

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 524. aud.
Tālrunis: 67034894

E-pasts: ivanda.jakovele@lu.lv

Prombūtne: 14.09.2021