Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Jeļena Ļevkina


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Projekta vadītāja asistents

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 321. telpa

E-pasts: jelena.levkina@lu.lv