Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Irina Skribāne


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Lektors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Produktivitātes zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK"
Pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 331. aud.
Tālrunis: 67034977

E-pasts: irina.skribane@lu.lv

Konsultācijas: Katra mēneša 2. nedēļā ceturtdienās no 18:00 līdz 20:00, 331.kab.. Ar iepriekšējo pieteikšanos pa e-pastu