Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Irina Skribāne

Lektors
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas nodaļa
Pētnieks
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Konsultācijas
Katra mēneša 2. nedēļā ceturtdienās no 12:10 līdz 14:10, 331.kab.. Ar iepriekšējo pieteikšanos pa e-pastu