Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Irina Skribāne


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas nodaļa
Lektors

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 331. aud.
Tālrunis: 67034977

E-pasts: irina.skribane@lu.lv