Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Aiga Mieriņa


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Globālās ekonomikas starpdisciplināro studiju nodaļa
Pasniedzējs (Dr.)

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 427. telpa
Tālrunis: 67034713

E-pasts: aiga.mierina@lu.lv