Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Konstantīns Tarasjuks


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs
Projekta pasniedzējs

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 321. telpa

E-pasts: konstantins.tarasjuks@lu.lv