Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Irina Arhipova


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Vecākais eksperts

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 512. aud.

E-pasts: irina.arhipova@lu.lv

Prombūtne: 05.05.2020 - 06.05.2020