Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ella Jākobsone


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vecākais sekretārs

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 526a;b. aud.
Tālrunis: 67034946

E-pasts: ella.jakobsone@lu.lv

Prombūtne: 06.07.2020 - 14.08.2020