Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Inta Millere


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks (Dr.)

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Asociētais profesors

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 429. aud.
Tālrunis: 67034788

E-pasts: inta.millere@lu.lv

Konsultācijas: Katru nedēļu ceturtdienās no 15:00 līdz 16:30, tiešsaistē. Noteikti iepriekš jāsaskaņo konsultāciju laiks, rakstot uz e-pastu: inta.millere@lu.lv