Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Astrīda Rijkure


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un vadības zinātniskais institūts
Pētnieks (Dr.)

Adrese: Aspazijas bulvāris 5
Telpa: 512. aud.

E-pasts: astrida.rijkure@lu.lv

Prombūtne: 15.06.2020 - 15.08.2020