Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes personāls

Ilvars Mizniks


Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte
Vadībzinātnes nodaļa
Pasniedzējs

Adrese: Raiņa blv. 29 - 411

E-pasts: ilvars.mizniks@lu.lv

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV
 
Mg. Dat. Ilvars Mizniks
dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
 
Dzimšanas gads: 1971.
 
Izglītība:

1979. – 1990. Krāslavas 1. vidusskola
1990. ‑ 1995.   Latvijas Universitātes FMF datorikas nodaļas students, iegūts Bakalaura grāds.
1996. ‑ 1999.   Latvijas Universitātes FMF datorikas nodaļas students, iegūts Maģistra grāds.

Publikācijas :
 
1. A. Cibulis and I. Mizniks. Dažas neatrisinātas problēmas kombinatoriskajā ģeometrijā.
Acta Societatis Mathematicae Latviensis No. 97.02, Riga, 1997, pp. 20 - 21
 
2. A. Cibulis and I. Mizniks. Tiling rectangles with pentominoes.
Latvijas Universitātes zinātniskie raksti, Proc. Inst. Math. 612 (1998), pp.57 - 61.
 
3. I Mizniks. Y-taisnstūru meklēšana.
            Latvijas Universitāte, Maģistra darbs, 1999
 
4. I. Mizniks. Y-taisnstūri.
Acta Societatis Mathematicae Latviensis No. 2000.03, Jelgava, 2000, p. 52
 
5. I. Mizniks. Symmetric solutions of Y-rectangles.
            Acta Societatis Mathematicae Latviensis No. 2002.05, Ventspils, 2002, pp. 27 - 28
           
            Acta Societatis Mathematicae Latviensis No. 2004.06, Daugavpils, 2004, p. 46
           
7. I. Mizniks. Mūsdienu jaunatnes zināšanu uztveres ātrums.
            Acta Societatis Mathematicae Latviensis No. 2006.07, Liepāja, 2006, p. 38
 
Akadēmiskie kursi :
 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību :
 
  • piedalīšanās dažādu Latvijas augstskolu mācību kursu akreditēšanas komisijās,
  • Latvijas Matemātiķu biedrības biedrs,
  • mobilais tel. : 2645 9932, darba tel. : 6722 4363, e–pasts : Ilvars.Mizniks@lu.lv
 
2010. gada 5. jūnijā
 Mācībspēka paraksts