Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.10.2017

 

Nodaļas vadītāja prof. Ramona Rupeika - Apoga

BVEF profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un vadībzinātnē, kā arī LU un  domnīcas „Certus” vadošā pētniece finansēs. R.Rupeika-Apoga ir mācību līdzekļu un vairāk nekā 50 starptautisko zinātnisko publikāciju autore finanšu jomā. Praktiskās iemaņas darbībai finanšu tirgos tika iegūtas strādājot vienā no lielākām starptautiskajām komercbankām.  Profesore ir stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā, Grieķijā, Polijā un Norvēgijā. Vairāku starptautisko žurnālu redakcijas locekle, starptautisko asociāciju un tiklu dalībniece,  kā arī  „Nordic-Baltic Network in Corporate and International Finance” tīkla dibinātāja. 

432.telpa, Tālr. 67034778, ramona.rupeika-apoga@lu.lv

 

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Finanšu institūcijas un finanšu tirgi, to regulējums (Asoc. prof. Irina Solovjova)
  • Korporatīvās finanses (Prof. Svetlana Saksonova)
  • Publiskās finanses un nodokļi (Doc. Aina Joppe)
  • Grāmatvedība (Prof. Inga Būmane)
  • Analīze un audits (Prof. Inta Brūna)

Metodiķe: Ilona Tole, 430.telpa, Tālr. 67034740, ilona.tole@lu.lv

Konsultāciju laiki

N.p.k Uzvārds, vārds, Amats Kabinets Tālrunis  Konsultācijas E- pasts
1. Aizsila Ieva M. ekon., lektore  428 67034772 Ceturtdienās/Thursday 18.00-19.30  ieva.aizsila@lu.lv 
2. Ādamsons Vilnis Dr. ekon., pieaicinātais docētais  433 67034622 Iepriekšēja pieteikšanās pa e-pastu 

vilnis.adamsons@lu.lv

 

3. Brūna Inta Dr. ekon., profesore  429 67034788 Otrdienās/Tuesday 16.30 – 18.00 inta.bruna@lu.lv
4. Bule Larisa M. ekon., lektore  430 67034738 Ceturtdienās/Thursday 16.00 - 17:30 larisabule@inbox.lv
5. Būmane Inga Dr. ekon., profesore “Grāmatvedība un audits”profesionālās maģistra studiju programmas direktore 434 67034633

Pirmdienās/Monday 16.00 - 17:30

inga.bumane@lu.lv
6. Faituša IvitaM. ekon., lektore  428 67034772 Nepāra ned.- Otrdienās/Tuesday 18:15-19:45; Pāra ned.- Trešdienās/Wednesday 16:30-18:00 ivita.faitusa@lu.lv
7. Joppe Aina Dr. ekon., docente  428 67034772 Otrdienās/Tuesday 17.00 – 18.30 aina.joppe@lu.lv
8. Kasale Maiga M. ekon., pieaicinātā docētāja 429 67034788 Pirmdienās/Monday 17:00-18:00 maiga.kasale@lu.lv
9. Kavale Lūcija Dr. ekon., pieaicinātā docētāja 433 67034622 Iepriekšēja pieteikšanās pa e-pastu luka@lu.lv
10. Kudinska Marina Dr. ekon., as.profesore  430 67034625 Ceturtdienās/Thursday 14.00.-15.30 marina.kudinska@lu.lv
11. Leitāne Līga M. ekon., lektore  433 67034622; 29476933 Trešdienās/Wednesday 14.30 –16.00 liga.leitane@lu.lv
12. Millere Inta Dr. ekon., as.prof.  429 67034788 Ceturtdienās/Thursday 14.30 - 16.00 inta.millere@lu.lv
13. Pelšs Andris M. ekon. pieaicinātais docētājs 428 67034740 Iepriekšēja pieteikšanās pa e-pastu andrispelss@inbox.lv
14. Romānova Inna Dr. ekon., as. profesore“Finanšu ekonomika” profesionālās maģistra studiju programmas direktore 527 67034632 Ceturtdienās/Thursday 16.30 – 18.00 inna.romanova@lu.lv
15. Rupeika - Apoga Ramona Dr.ekon, profesoreFinanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja  432 67034778 Pirmdienās/Monday 11.00 – 12.30 ramona.rupeika-apoga@lu.lv
16. Saksonova Svetlana Dr.ekon, profesore “Finanšu menedžments” profesionālās bakalaura  studiju programmas direktore 430 67034625

Trešdienās/Wednesday 16.30 - 18.00

 konsultācija 15.novembrī nenotiks 

saksonova.svetlana@gmail.com
17. Solovjova Irina Dr.ekon., as.profesore  435 67034632 Otrdienās/Tuesday 16.30-18.00.  irina.solovjova@lu.lv
18. Šneidere Ruta Dr.ekon., as.prof. “Grāmatvedība, analīze un audits” profesionālās bakalaura  studiju programmas direktore 429 67034770

Pirmdienās/Monday 16.30 – 18.00 

ruta.sneidere@lu.lv
19. Vodolāgins DainisM. Jur. pieaicinātais docētājs 428 67034740 Iepriekšēja pieteikšanās pa e-pastu dainis.vodolagin@gmail.com
21. Tole Ilona Finanšu un grāmatvedības nodaļas metodiķe 430 67034740 I, III -  8.30-17.00II, IV - 8:30-18:00V- 8:30-15:00 ilona.tole@lu.lv