Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.07.2018

 

Nodaļas vadītāja prof. Ramona Rupeika - Apoga

BVEF profesore ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte ekonomikā un vadībzinātnē, kā arī LU un  domnīcas „Certus” vadošā pētniece finansēs. R.Rupeika-Apoga ir mācību līdzekļu un vairāk nekā 50 starptautisko zinātnisko publikāciju autore finanšu jomā. Praktiskās iemaņas darbībai finanšu tirgos tika iegūtas strādājot vienā no lielākām starptautiskajām komercbankām.  Profesore ir stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā, Grieķijā, Polijā un Norvēgijā. Vairāku starptautisko žurnālu redakcijas locekle, starptautisko asociāciju un tiklu dalībniece,  kā arī  „Nordic-Baltic Network in Corporate and International Finance” tīkla dibinātāja. 

432.telpa, Tālr. 67034778, ramona.rupeika-apoga@lu.lv

Nodaļas pētnieciskās darbības galvenie virzieni un atbildīgie:

  • Finanšu institūcijas un finanšu tirgi, to regulējums (Asoc. prof. Irina Solovjova)
  • Korporatīvās finanses (Prof. Svetlana Saksonova)
  • Publiskās finanses un nodokļi (Doc. Aina Joppe)
  • Grāmatvedība (Prof. Inga Būmane)
  • Analīze un audits (Prof. Inta Brūna)

Metodiķe: Ilona Tole, 430.telpa, Tālr. 67034740, ilona.tole@lu.lv

Konsultāciju laiki 

Vārds, uzvārds,

E-pasts

Amats

Telpa

Telefona nr.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Aizsila Ieva,

  ieva.aizsila@lu.lv

M. ekon.,, lektore

428

67034772

 

 

 

 

 

 

Ādamsons Vilnis,

adamsons@lanet.lv

Dr. ekon.,

pieaicinātais docētais

433

67034622

 

 

 

 

 

 

Brūna Inta,

inta.bruna@lu.lv

Dr. ekon., profesore

429

67034788

 

 

 

 

 

 

Bule Larisa M. ekon.,

larisa.bule@lu.lv

lektore

430

67034740

 

 

 

 

 

 

Būmane Inga,

inga.bumane@lu.lv

Dr. ekon., profesore

“Grāmatvedība un audits”profesionālās maģistra studiju programmas direktore

434

67034633

 

 

 

 

 

 

Faituša Ivita,

ivita.faitusa@lu.lv

M. ekon., lektore

428

67034772

 

 

 

 

 

 

Glāzere Sarmīte,

sarmite.glazere@fktk.lv

M. ekon., pieaicinātā docētāja

428

67034740

 

 

 

 

 

 

Joppe Aina,

aina.joppe@lu.lv

Dr. ekon., docente

428

67034772

 

 

 

 

 

 

Kasale Maiga,

maiga.kasale@lu.lv

M. ekon., pieaicinātā docētāja

429

67034788

 

 

 

 

 

 

Kavale Lūcija, luka@lu.lv

Dr. ekon., pieaicinātā docētāja

433

67034622

 

 

 

 

 

 

Kudinska Marina,

marina.kudinska@lu.lv

Dr. ekon., as.profesore

430

67034740

 

 

 

 

 

 

Leitāne Līga,

liga.leitane@lu.lv

M. ekon., lektore

433

67034622; 29476933

 

 

 

 

 

 

Millere Inta,

inta.millere@lu.lv

Dr. ekon., as.prof

429

67034788

 

 

 

 

 

 

Pelšs Andris,

andrispelss@inbox.lv

M. ekon. pieaicinātais docētājs

428

67034740

 

 

 

 

 

 

Romānova Inna,

inna.romanova@lu.lv

Dr. ekon., as. profesore“Finanšu ekonomika” profesionālās maģistra studiju programmas direktoreBVE fakultātes zinātniskā prodekāne

527

67034632

 

 

 

 

 

 

Rupeika - Apoga Ramona, ramona.rupeika-apoga@lu.lv

Dr.ekon, profesoreFinanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

432

67034778

 

 

 

 

 

 

Saksonova Svetlana, 

saksonova.svetlana@gmail.com

Dr.ekon, profesore “Finanšu menedžments” profesionālās bakalaura  studiju programmas direktore

430

67034740

 

 

 

 

 

 

Solovjova Irina,

irina.solovjova@lu.lv

Dr.ekon., as.profesore

435

 

 

 

 

 

 

 

Šneidere Ruta,

ruta.sneidere@lu.lv

Dr.ekon., as.profesore “Grāmatvedība, analīze un audits” profesionālās bakalaura  studiju programmas direktore

429

67034770

 

 

 

 

 

 

Zariņa Vita,

vita.zarina@lu.lv

Dr. ekon. pieaicinātais docētājs

428

67034740

 

 

 

 

 

 

Tole Ilona,

ilona.tole@lu.lv

Finanšu un grāmatvedības nodaļas metodiķe

430

67034740

8.30-17.00

8.30-17.00

8.30-17.00

8.30-17.00

8.30-17.00