Turpinot Latvijas Universitātes (LU) Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (BVEF) labo praksi - būt pilsoniski aktīviem un praktizēt līdzdalību lēmumu pieņemšanā publiskajā pārvaldē, 2022.gada 21.novembrī plkst. 18.15. 500. auditorijā BVEF maģistra studiju programmas “Sabiedrības vadība” studiju semināra ietvaros notiks Valsts kancelejas izstrādātā Valsts pārvaldes reformu modernizācijas plāna 2023.-2027.gadam plāna projekta publiskā apspriešana. Pasākumā piedalīsies LU BVEF mācībspēki, studenti un absolventi no dažādām valsts pārvaldes iestādēm - Ekonomikas, Izglītības un zinātnes, Satiksmes ministrijām, Valsts kontroles u.c. organizācijām.

Valsts pārvaldes reformu modernizācijas plāna 2023.-2027.gadam plāna projekta publiskā apspriešana norisinās no šī gada 07.11.2022 - 22.11.2022, tas pieejams MK vienotajā tiesību aktu portālā (TAP): https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/178726c9-1e23-46b6-a7de-d3f5dcd642eb