Maģistra studiju programmām pieteikties varēs no 4. jūlija līdz 15.jūlijam. LU absolventi var pieteikties elektroniski izmantojot LUISa sistēmu, citu augstskolu absolventi aizpildot elektronisko anketu vai klātienē Aspazijas bulvārī 5, 3.stāvā, 324.telpā.

LU BVEF bakalaura programmu absolventi, kuru vidējais vērtējums un diplomdarba atzīme ir vismaz 8 balles, var pieteikties maģistra studijām ārpus konkursa no 4. līdz 7. jūlijam un iegūt budžeta vietu maģistra studiju programmās "Vadības zinības" vai "Ekonomika". 

Pieteikties un iesniegt dokumentus astoņās akreditētās  profesionālajās un akadēmiskajās maģistra studiju programmās varēs no 4. līdz 15. jūlijam 324. telpā Aspazijas bulv. 5 pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00-19.00, kā arī piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.

Iestājpārbaudījumi - SP "Ekonomika"  - 18.07. plkst. 11.00 306.telpā; SP "Vadības zinības" - 18.07. plkst. 10.00 404.telpā; PSP "Finanšu ekonomika" - 18.07. plkst. 12.00 305.telpā; SP "Grāmatvedība un audits" - 18.07. plkst. 10.00 412.telpā; SP "Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija" - 18.07. no plkst. 9.00 attālināti;  MBA "International business" - 18.07. plkst. 11.00 407.telpā; SP "Sabiedrības vadība" 18.07. plkst. 11.00 416.telpā.

Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz uznemsanabvef@lu.lv, zvanot 28105764 vai atnākot uz BVEF Studiju informācijas centru 312.telpā, Aspazijas bulv. 5, kā arī www.gribustudet.lv un www.bizness.lu.lv