Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (LU BVEF) turpinās pieteikšanās bakalaura un maģistra studiju programmu maksas vietām. Pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 24.augusta līdz 2.septembrim 324. telpā Aspazijas bulvārī 5, Rīgā. Pieteikties studijām var arī rakstot uz e-pastu uznemsanabvef@lu.lv vai aizpildot elektronisko anketu bakalaura studiju programmām un maģistra studiju programmām. Iestājpārbaudījumi maģistra studiju programmās notiks 29. augustā un 1.septembrī (laiki tiks precizēti).

Pieteikumus klātienē varēs iesniegt 24., 25., 29., 30., 31. augustā no plkst. 16.00 līdz 19.00, bet 1. un 2. septembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00 LU BVEF 324. telpā Aspazijas bulv. 5. Informāciju par interesējošām studiju programmām ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz uznemsanabvef@lu.lv vai zvanot 28105764, kā arī www.gribustudet.lv un www.bizness.lu.lv.