Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 2. jūnijā plkst. 18.15 fakultātes 416. auditorijā notiks Dr.oec. Josepha Menakera vieslekcija angļu valodā “Latvian High-Tech Manufacturing-Serial Entrepreneur Notes".

Dr.oec. Džozefs Menakers (ASV) ir arī Eiropas Politikas izpēes institūta valdes loceklis. Džozefs Menakers ir arī Alpha Unmanned Systems konsultatīvās padomes loceklis. Dr. Menakers savu karjeru sāka Ekonomikas institūtā Latvijas Zinātņu akadēmija. Viņš turpināja savu pētniecisko darbu Ņujorkā pēc imigrācijas uz ASV 1989. gadā. Dr. Menakera pētījumu tēma bija Reģionu ekonometriskā modelēšana Dr. Menakers publicējis vairāk nekā divdesmit pētniecības darbus un grāmatas, kā arī piedalījies daudzās zinātniskās konferencēs. Pašlaik viņa pētījumi ir vērsti uz augsto tehnoloģiju nozares attīstību un izaicinājumi Latvijā. Viņš ir viesprofesors Latvijas Universitātē un sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti.