Dokumentu pieņemšana notiks no 20. līdz 29. augustam otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00 un trešdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00, 324.telpā, 3.stāvā, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā. Maģistra studiju programmu iestājpārbaudījumi notiks 29. augustā plkst. 15.00 Aspazijas bulvārī 5.

Papildu informācija: https://www.bvef.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/50821/