Reģistrācija notiek no 19. līdz 23. jūlijam. Pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 15.00 līdz 19.00. Piektdien no plkst. 10.00 līdz 14.00, 324.telpā, Aspazijas bulvārī 5, Rīga.

Ja esi uzņemts, tev jāreģistrējas studijām un jānoslēdz studiju līgums fakultātēs vai elektroniski. Reģistrēties var, ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Reģistrējoties ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja esi LU absolvents un pieteicies elektroniski LUIS – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz tā kopija.

Ja tev ir drošs elektroniskais paraksts, tad varēsi reģistrēties un studiju līgumu parakstīt elektroniski.

Pēc reģistrācijas:

  • Iekļūstot maksas grupā, studiju maksa par rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) pilnā apmērā jāsamaksā līdz 30. jūlijam. Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja students saņem studiju kredītu. Rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai.
  • Studiju dokumentācijas izgatavošanai jānofotografējas LU. Fotografēšanās studiju dokumentācijas izgatavošanai notiek no 19. līdz 23. jūlijam no plkst. 9.00 līdz 17.00  LU Zinātņu mājā Rīgā, Jelgavas ielā 3 un Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 125. telpā;
  • Ja nepieciešams, piesakies kredīta saņemšanai.
  • Ja nepieciešams, rezervē vietu dienesta viesnīcā.
  • Ja vēlies turpināt dzīvot dienesta viesnīcā, jāvēršas pie tavas dienesta viesnīcas vadītājas.
  • Ja tu jau studē augstākā līmeņa studiju programmā, bet vēlies turpināt studijas citā augstākā līmeņa studiju programmā, jāvēršas pie attiecīgās studiju programmas direktora. Studiju turpināšanai citā augstākā līmeņa studiju programmā jāpiesakās līdz reģistrācijas nedēļas beigām. To, vai tas ir iespējams un ar kādiem nosacījumiem, noteiks programmas direktors. Studiju programmas direktora kontaktus var noskaidrot fakultātē.
  • Studijas sākas 1. studiju nedēļā, kuras sākuma datumu var noskaidrot akadēmiskā gada studiju kalendārā.

Papildu informācija: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/magistra-limena-studijas/

Informāciju ir iespējams iegūt katru darbadienu, rakstot uz uznemsanabvef@lu.lv vai zvanot +371 28109272.