Apmaiņas studijas un prakse ir lieliska iespēja studentiem pavadīt laiku kādā no partneraugstskolām Eiropas valstīs un citur pasaulē, iegūt neaizmirstamu pieredzi, paplašināt redzes loku un iegūt jaunus draugus no dažādām pasaules valstīm, kā arī uzlabot valodu prasmes. Pieteikties apmaiņas studijām varēs līdz 30.septembrim, bet praksei līdz brīdim, kad tiks aizpildītas visas vietas.

ERASMUS + programmas ietvaros Latvijas Universitāte piedāvā stipendiju studijām no 2 līdz 12 mēnešiem studijām kādā no Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (LU BVEF) sadarbības augstskolām - pieteikties var gan bakalaura, gan maģistra līmeņa studenti, t.sk. nepilna laika klātienē studējošie. Šobrīd LU BVEF ir noslēgti ERASMUS+ sadarbības līgumi ar universitātēm 27 valstīs.

Pieteikuma anketa

Lailas stāsts par apmaiņas studijām Dubrovnikas universitātē

Kā arī LU BVEF saviem studentiem piedāvā iespēju pieteikties ERASMUS+ praksei. Tā ir iespēja aizstāt LU studiju plānā paredzēto praksi un pavadīt 2-4 mēnešus kādā ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā un saņemt stipendiju. Pieteikumi praksei tiks pieņemti visu akadēmisko gadu vai līdz brīdim, kad tiks aizpildītas visas vietas.

Pieteikuma anketa