412.telpa

LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) rīko semināru ekonomikas skolotājiem “Kvalitātes vadības un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā”. Seminārs notiks 15.11.2019. plkst. 12.00 – 17.00 Aspazijas bulvārī 5, 412.telpā. Seminārs ir bezmaksas. Skolotāji saņems VISC apliecības par piedalīšanos seminārā (6 stundas). Reģistrācija semināram ir paredzēta elektroniski līdz 11.11.2019. ŠEIT.

2019.gada semināra tēma ekonomikas skolotājiem ir kvalitātes vadības un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā.

Semināra programma

11.30 – 12.00 dalībnieku reģistrācija

12.00 – 14.15 LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā (Finanšu un grāmatvedības nodaļas lektore, Mg.oec. Līga Leitāne) (412.aud.)

14.15 – 14.45  Kafijas pauze

14.45 – 17.00 Kvalitātes vadības aktualitātes Latvijas uzņēmumos skolēnu ZPD vadīšanas kontekstā (Vadībzinātnes nodaļas lektore, Mg.oec. Andžela Veselova) (412.aud)

Kontaktpersona: J.Šalkovska (e-pasts: jelena.salkovska@lu.lv, mob.tel. 29615933)