Lekciju un semināru saraksti

Seko līdzi iespējamām izmaiņām!

Lecture schedule for english groups: https://www.bvef.lu.lv/en/studies/for-students/schedule/

Bakalaura studiju programmas

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte visiem bakalaura studiju programmu 1. kursa studentiem piedāvā bezmaksas NODARBĪBAS MATEMĀTIKĀ. Nodarbībās NO 20.09.2019. LĪDZ 03.01.2020. NOTIKS KATRU PIEKTDIENU PLKST. 12:30-14:00 409. AUDITORIJĀ. Nodarbības vadīs lektore RITA FREIMANE.
Aicināts ikviens, kas vēlas iegūt pārliecību par savam matemātikas zināšanām, kas ir pamats veiksmīgām studijām un karjerai nākotnē. Lai piedalītos nodarbībās, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Nāc un studē! Papildu informācija: rita.freimane@lu.lv

Bezmaksas NODARBĪBA MATEMĀTIKĀ pie lekt R. Freimanes NO 04.10.2019.  PLKST. 12:30-14:00  PĀRCELTA UZ 11.10.2019. PLKST. 10:30-12:00 409. AUDITORIJĀ Free of charge LECTURE IN MATH, lecturer R. Freimane, IS MOVED FROM 04.10.2019. 14:30-16:00 TO 11.10.2020. 16:30-18:00 ROOM 409. 
 

2019./2020.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PBSP E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas PLK un NLK studentiem nodarbības studiju kursā Informācijas sistēmu projektu izstrādes vadīšana pie lekt. K. Rozītes pārceltas no 12.09.2019. plkst. 16:30-19:45 uz 31.10.2019. plkst. 16:30-19:45 324. auditorijā.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, PLK

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 1.k.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 2.k.

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 3.k. (5.semestra studenti)

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 3.k. (6.semestra studenti)

20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas, NLK 4.k.

2019./2020.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PBSP Ekonomika PLK 1. kursa E2 grupas studentiem nodarbības studiju kursā Angļu valoda ekonomistiem I pie pasn. O. Pašinskas pārceltas no 04.10.2019 plkst. 10:30-14:00 uz 03.10.2019. plkst. 08:30-12:00 302. auditorijā.

BSP Ekonomika PLK 3. kursa FK grupas studentiem  nodarbības studiju kursā Komercsabiedrību finanšu stāvokļa analīze pie prof. I. Romānovas pārceltas:
1.) no 26.09.2019. plkst. 10:30-14:00 uz 01.10.2019. plkst. 08:30-12:00 412. auditorijā.
2.) no 22.10.2019. plkst. 10:30-14:00 uz 08.10.2019. plkst. 08:30-12:00 412. auditorijā.
3.) no 24.10.2019. plkst. 10:30-14:00 uz 15.10.2019. plkst. 08:30-12:00 412. auditorijā.

PBSP Starptautiskās ekonomiskās attiecības PLK 4. kursa,  PBSP E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas PLK 3. kursa, PBSP Grāmatvedība, analīze un audits PLK 3. kursa un PBSP Finanšu menedžments PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Ētika biznesā pie lekt. J. Žakemo notiks 04.10.2019. saskaņā ar iepriekšapstiprinātājiem nodarbību sarakstiem (netiks pārceltas): 08:30-10:00 – seminārs  - SEA PLK 4. kurss + EBLVS PLK 3. kurss + GAA PLK 3. kurss, 10:30-12:00 – lekcija visiem, 12:30-14:00 – auditorija mainīta uz 508. - seminārs FM PLK 1. kurss

20771 Ekonomika, PLK 

20771 Ekonomika, NLN 1.kurss

20771 Ekonomika, NLN 2.kurss

20771 Ekonomika, NLN 3.kurss

20771 Ekonomika, NLN 4.kurss

2019./2020.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PBSP Finanšu menedžments PLK 3. kursa studentiem  nodarbības studiju kursā Komercsabiedrību finanšu stāvokļa analīze pie prof. I. Romānovas pārceltas:
1.) no 26.09.2019. plkst. 10:30-14:00 uz 01.10.2019. plkst. 08:30-12:00 412. auditorijā.
2.) no 22.10.2019. plkst. 10:30-14:00 uz 08.10.2019. plkst. 08:30-12:00 412. auditorijā.
3.) no 24.10.2019. plkst. 10:30-14:00 uz 15.10.2019. plkst. 08:30-12:00 412. auditorijā.

PBSP Starptautiskās ekonomiskās attiecības PLK 4. kursa,  PBSP E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas PLK 3. kursa, PBSP Grāmatvedība, analīze un audits PLK 3. kursa un PBSP Finanšu menedžments PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Ētika biznesā pie lekt. J. Žakemo notiks 04.10.2019. saskaņā ar iepriekšapstiprinātājiem nodarbību sarakstiem (netiks pārceltas): 08:30-10:00 – seminārs  - SEA PLK 4. kurss + EBLVS PLK 3. kurss + GAA PLK 3. kurss, 10:30-12:00 – lekcija visiem, 12:30-14:00 – auditorija mainīta uz 508. - seminārs FM PLK 1. kurss

20796 Finanšu menedžments, PLK

Finanšu menedžments, NLK, 1.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 2.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 3.kurss
Finanšu menedžments, NLK, 3.kurss ( 6.semestra studenti- Ziemas uzņemš.)

Finanšu menedžments, NLK, 4.kurss

2019./2020. ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

PBSP Industriālās inženierijas vadība PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Angļu valoda komercdarbībai pie lekt. V. Apses pārceltas no 11.09.2019. plkst. 14:30-18:00  uz 29.11.2019. plkst. 08:30-12:00 417. auditorijā.

PBSP Industriālās inženierijas vadība PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Fizika dabas zinātnēm pie lekt. T. Sīles pārceltas no 10.09.2019. plkst. 13:15-16:00 uz 17.09.2019., 24.09.2019. un 01.10.2019. plkst. 12:30-13:15 501. auditorijā Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3.

207AH Industriālās inženierijas vadība, pilna laika klātiene

 

PBSP Industriālās inženierijas vadība PLK 1. kursa studentiem – izmaiņas nodarbību sarakstā 04.10.2019. (iepriekšpārceltās no 30.09.2019.):
1.) nodarbībās studiju kursā Augstākā matemātika I pie doc. R. Beta nenotiks - tiks aizvietotas ar patstāvīgo darbu E-vidē.
2.) nodarbības studiju kursā Saskarsmes psiholoģija pie pasn. V. Lejas pārceltas no plkst. 14:30-18:00 uz plkst. 08:30-12:00 406. auditorijā.

207AP Industrial Engineering full time

2019./2020.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts 

PBSP Starptautiskās ekonomiskās attiecības PLK 4. kursa,  PBSP E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas PLK 3. kursa, PBSP Grāmatvedība, analīze un audits PLK 3. kursa un PBSP Finanšu menedžments PLK 1. kursa studentiem nodarbības studiju kursā Ētika biznesā pie lekt. J. Žakemo notiks 04.10.2019. saskaņā ar iepriekšapstiprinātājiem nodarbību sarakstiem (netiks pārceltas): 08:30-10:00 – seminārs  - SEA PLK 4. kurss + EBLVS PLK 3. kurss + GAA PLK 3. kurss, 10:30-12:00 – lekcija visiem, 12:30-14:00 – auditorija mainīta uz 508. - seminārs FM PLK 1. kurss

20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija, PLK

2019./2020.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

20765 Starptautiskās ekonomiskās attiecības, PLK, 3., 4. kursi

Maģistra studiju programmas

2019./2020.ak.gada rudens semestra nodarbību saraksts

Komerctiesības  pie doc. I. Kalniņas pārceltas no 04.10.2019. plkst. 18:15-21:30 uz 01.11.2019. plkst. 18:15-21:30 416. auditorijā.

20764 Finanšu ekonomika

20763 FINANŠU EKONOMIKA, PLK, 1.kurss

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 1.kurss

20793 PROJEKTU VADĪŠANA, PLK, 2.kurss

2019./2020.ak.gada pavasara semestra nodarbību saraksts

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 1.kurss

20724 SABIEDRĪBAS VADĪBA, PLK, 2.kurss

2018./2019. ak. gada pavasara semestra nodarbību saraksti

STARPTAUTISKĀS ATTIECĪBAS (EKONOMIKA) Pilna laika klātiene 1.kurss

Fililāles

2018./2019.ak.gada semestra nodarbību saraksts 

2. PSP (personāla speciālists)

2019./2020.ak.gada  nodarbību saraksts 

3 kurrss Komercdarbības organizācija