Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā Universitāte aicina studentus pieteikties zinātniskajai konferencei

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (LU BVEF) sadarbībā ar Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāti (RTU IEVF) rīko studentu zinātnisko konferenci, kas norisināsies no 2018. gada 23. līdz 24.aprīlim. Studenti konferencei varēs pieteikties sākot no 6.marta līdz 16.aprīlim. Dalība konferencē ir bezmaksas, bet labāko referātu autoriem sniegs iespēju iegūt vērtīgas balvas. “Pilnvērtīgas studijas un diplomdarba izstrāde nav iedomājamas bez pētniecības, un studentu zinātniskās konferences ir viens no veidiem, kā motivēt jauniešus sevī attīstīt gan pētniecības, gan prezentācijas prasmes. Vienlaikus tā ir iespēja iepazīties ar kolēģu veikumu un gūt iedvesmu jaunām pētniecības idejām, tāpēc konference tiek rīkota kopā ar RTU,” uzsver LU BVEF zinātņu prodekāne asoc. prof. Inna Romānova.   Studentu zinātniskajā konferencē ir aicināti piedalīties bakalaura un maģistra studiju programmu studenti, kuriem tā ir lieliska iespēja vēl pirms noslēguma darbu aizstāvēšanas prezentēt savus bakalaura un maģistra diplomdarbus. Studenti konferencei varēs pieteikties un kopsavilkumus iesniegt līdz 16.aprīlim. Visi kopsavilkumi tiks publicēti fakultāšu interneta mājaslapās. Labākie tiks aicināti iesniegt rakstus publicēšanai LU un RTU zinātniskajos žurnālos. Konferences darbs notiks divās sekcijās - Aktuālie izaicinājumi ekonomikā un Bizness, vadība un mārketings. Studentu zinātniskā konference notiks LU un RTU telpās.

Kopsavilkuma paraugs ir pieejams šeit.