22. un 26. aprīlī veiksmīgi tika aizvadīta Studentu zinātniskā konference 2024, kas bija lieliska iespēja studentiem izmēģināt noslēgumu darbu prezentēšanu vēl pirms darbu aizstāvēšanas. Konferencē piedalījās 35 bakalaura un maģistra studiju programmu studenti no Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes (LU BVEF) un Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes (RTU IEVF).

Par labākajām referātu autorēm tika atzītas:

Kitija Kupše, Latvijas Universitāte

"SPSGS 1 "Finanšu pārskatu sniegšana" prasību piemērošanas analīze Eiropas Savienības aģentūrās Baltijas valstīs", konferences sekcijā "Finanšu un grāmatvedības aktualitātes Latvijā, Eiropā un pasaulē".

Terēze Meire, Rīgas Tehniskā universitāte

“Pacientu drošības sistēmas pilnveide un integrācija specializētā slimnīcā”, konferences sekcija "Bizness, vadība un mārketings"

Sveicam un lepojamies!

Dalīties