2022. gada 27. oktobrī, lai atzīmētu Tehniskā atbalsta instrumenta programmas uzsākšanu un noskaidrotu Latvijas vajadzības un mērķus, konkurētspējas pētniecības tīkls “CompNet” pārstāvji viesojas Rīgā, lai tiktos ar Latvijas Produktivitātes padomi un Produktivitātes zinātnisko institūtu "Latvijas Universitātes domnīcu LV PEAK". Sanāksmē piedalījās arī pārstāvji no Eiropas Komisijas, Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas.

Sanāksmi atklāja Latvijas Produktivitātes padomes priekšsēdētājs un LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns prof. Gundars Bērziņš, Latvijas Universitātes Domnīcas LV PEAK direktore prof. Inna Šteinbuka un Stratis Kastrissianakis un Elodie Boulch no Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta (DG-REFORM), kam sekoja vairākas CompNet prezentācijas. Ar pētījumu prezentācijām par uzņēmuma līmeņa mikrodatu izmantošanu Latvijā uzstājās Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes pētniecības daļas galvenais pētnieks Dr. Oļegs Tkačevs un Latvijas Universitātes Domnīcas LV PEAK direktora vietnieks Dr. Oļegs Krasnopjorovs.

Latvijas Produktivitātes padome un Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK ir piešķirta Eiropas Komisijas Tehniskā atbalsta instrumenta programmas atbalsts. Programmas galvenais mērķis ir nodrošināt ES valstu Nacionālajām produktivitātes padomēm instrumentus, lai uzlabotu to spēju izstrādāt politikas reformas un atbalstītu dalībvalstis, novērtējot labākās politikas izvēles, lai īstenotu reformas saskaņā ar Atveseļošanās un noturības plānu. Projekts nodrošinās Nacionālās produktivitātes padomes un valsts institūcijas ar saskaņotiem datiem (mikro apkopotiem un salīdzināmiem starp valstīm), lai veiktu politikas analīzi un izstrādātu politikas rekomendācijas. Šis projekts sniegs arī nepieciešamo apmācību, lai nodrošinātu, ka Nacionālās produktivitātes padomes un valstu institūcijas var pilnīgi izmantot mikrodatu infrastruktūras potenciālu.

Programmu īsteno CompNet – Konkurētspējas pētniecības tīkls, kas nodrošina platformu augsta līmeņa pētījumiem un politikas analīzei konkurētspējas un produktivitātes jomās. Tās galvenās darbības ietver regulāru Eiropas valstu konkurētspējas mikrodatu apkopošanu, kas ir unikāli, jo ir visaptveroši un salīdzināmi starp valstīm. CompNet darbosies kā starpnieks starp ES dalībvalstu produktivitātes padomēm un Nacionālajām statistikas pārvaldēm. Tas palīdzēs valstu statistikas pārvaldēm izveidot atbilstoši saskaņotas datu kopas, kas saistītas ar produktivitāti un tās virzītājspēkiem, pamatojoties uz pēc iespējas detalizētu uzņēmuma līmeņa informāciju, ņemot vērā valsts datu pieejamību.

Programma ir piešķirta sešām ES dalībvalstīm: Vācijai, Francijai, Portugālei, Slovēnijai, Latvijai un Slovākijai.

Dalīties