Šī gada 28. oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Dabas mājā norisināsies augsta līmeņa ekspertu konference “Latvijas valsts attīstības stūrakmeņi”, ko LU un biedrība “Latvijas Formula 2050” organizē sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, Pārresoru koordinācijas centru, AS “SEB banka” un “Latvijas Mobilais Telefons”. Ikviens interesents konferenci varēs vērot tiešraidē Informācijas aģentūra LETA interneta mājaslapā.

“Valsts uzdevums ir veidot tādu vidi, kurā katrs tās pilsonis var veiksmīgi izmantot savu potenciālu. Tomēr mūsdienu globālajā pasaulē, kas balstās brīvā darbaspēka un kapitāla kustībā, nacionālas valsts pastāvēšanas nozīmība bieži tiek apšaubīta. Tāpēc valsts, arī Latvijas, uzdevums ir nepārtraukti atbildēt uz jautājumiem - kā panākt ekonomisko labklājību iedzīvotājiem un veidot tādu sociālo vidi, kura būtu gan iekļaujoša, gan uz indivīda un sabiedrības attīstību vērsta. Konferences uzdevums ir iezīmēt valsts pārvaldes ilgtermiņa un īstermiņa uzdevumus, kā arī izvirzīto uzdevumu izpildes mērīšanas rādītājus, kas politiķiem palīdzētu veidot līdzsvarotu valsts attīstību,” uzsver Gundars Bērziņš, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un profesors, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis.

Konferences mērķis ir iezīmēt Latvijas ilgtermiņa attīstības perspektīvu, identificējot iespējamos attīstības scenārijus globālo tendenču kontekstā, kā arī noteikt vidēja termiņa mērķus un konkrēti veicamos uzdevumus to sasniegšanai.

Konferencē piedalīsies Valsts prezidents Egils Levits, kā arī tādi augsta līmeņa eksperti un profesionāļi - LU profesors, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes priekšsēdētājs Mārcis Auziņš, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un profesors, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis Gundars Bērziņš, AS “SEB banka” valdes priekšsēdētāja un biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes locekle Ieva Tetere, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes padomes priekšsēdētāja un biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes locekle Laimdota Straujuma, “Latvijas Mobilais Telefons” prezidents un Vidzemes augstskolas profesors Juris Binde, Banku augstskolas padomes loceklis un biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis Andris Nātriņš, kā arī citi uzņēmēji, augstākās izglītības un zinātnes eksperti, nozaru ministriju vadošās amatpersonas, mediju jomas eksperti un 14. Saeimā ievēlētie deputāti.

Konferencē eksperti sniegs savu redzējumu četros blokos, kas katrs ietver līdzsvarotas valsts attīstībā kritiski nozīmīgus faktorus: Latvijas identitāte un drošības dimensija; tehnoloģiju un enerģētiskās neatkarības virzītas ekonomiskās attīstības dimensija; sociālā dimensija; politiskā dimensija.

Konferences dalībnieki diskutēs, kādai Latvijai ir jābūt pēc četriem un 30 gadiem, identificējot izmērāmu kritēriju kopumu, kas ļautu pārliecināties, ka valsts un sabiedrība virzās izvēlētajā virzienā. Pēc konferences tiks izstrādāts dokuments ar snieguma rādītājiem un konkrētiem uzstādījumiem katrā tematiskajā blokā. Dokuments tiks iesniegts Valsts prezidenta kancelejai un 14. Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem.

Dalīties