2012. gada 17.aprīlī pl. 16:05 324. auditorijā Ekonomikas un vadības fakultātes Domes atklātā sēdē notiks vēlēšanas akadēmiskajos amatos.

Atbilstoši 2012. gada  10. februārī  izsludinātajam konkursam, LU Ekonomikas un vadības fakultātes Dome saņēmusi pieteikumu no šādiem  pretendentiem, viņu ievēlēšanai vakantajos akadēmiskajos amatos:

Struktūrvienība

Vakantais amats

Vakanču skaits

Personas

vārds un uzvārds

Zinātniskais grāds

Pašlaik ieņemamais amats LU

Apakšnozare

Zinātn. un pedag. darba stāžs LU (gadi)

Struktūrvienības lēmums

Tautsaimniecības

katedra

 

Docents

 

1

 

Jānis Priede

 

Dr.oec.

 

lektors

 

Mikroekonomika

 

3 gadi

 

Rekomendēt

Tautsaimniecības

katedra

 

Docents

 

1

Kārlis Purmalis

 

Dr.oec.

 

lektors

Latvijas tautsaimniecība

 

13 gadi

 

Rekomendēt

2012. gada 17.aprīlī pl. 16:05 324. auditorijā Ekonomikas un vadības fakultātes Domes atklātā sēdē notiks vēlēšanas akadēmiskajos amatos. Sēdē piedalīties aicināti visi sarakstā minētie, kā arī citas šajā jautājumā ieinteresētās personas.

Dalīties