2012.gada 21.aprīlī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē 324.auditorijā notiks Latvijas 36.skolēnu zinātniskās konferences Ekonomikas sekcijas sēde. Pirmo reizi šogad Ekonomikas sekcijas darbu prezentācijas varēs vērot tiešraidē www.lu.lv/tiesraide/

Kopumā pēc reģionālas atlases Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē, Pierīgā un Rīgā tika saņemti 24 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi. Darbu tematika ir ļoti daudzveidīga, bet tematika vidusskolēnu darbos ir ļoti aktuāla:
-    Uzņēmējdarbības vide un tās attīstība Latvijā;
-    Bezdarbs kā sociāli ekonomiska problēma Eiropas Savienībā, Latvijā un Daugavpilī;
-    Piena lopkopības attīstības tendences Daugavpils novadā no 2008. līdz 2011.gadam;
-    Priekšapmaksas karšu, tarifu izvēles iespējas;
-    Vizuālās reklāmas ietekme uz cilvēku;
-    Ātrie kredīti Latvijā;
-    Latvijas pensiju sistēmas pētījums;
-    Pārejas no „aplokšņu algas” uz apliekamo ar nodokļiem algu ekonomiskais pamatojums u.c. Komisijas locekļi skolēnu pētnieciskos darbus vērtēja saskaņā ar Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa darbu vērtēšanas kritērijiem:
•    domāšanas oriģinalitāte un radošums problēmas identificēšanā un pētījuma  izstrādē;
•    pētniecības prasmes, pamatīgums pētījuma plānošanā un īstenošanā;
•    sistemātiskums pētījuma izstrādē un tā izklāstā no ieceres līdz secinājumiem;
•    domas skaidrība un loģiskums pētījuma rezultātu interpretācijā;
•    pētījuma apraksta atbilstība akadēmisko rakstu normām. Pēc šiem kritērijiem bija atlasīti 10 labākie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi, kuru autori ir uzaicināti prezentēt savus darbus Latvijas 36.skolēnu zinātniskās konferences Ekonomikas sekcijā:

Darba nosaukums

Autors

 

Skola

Klase

 

Ekonomiskie aprēķini un eksperimentālais salīdzinājums elektrisko spuldžu efektivitātes pētījumā

Eglons Kviesis

Talsu 2. vidusskola

12

Mājsaimniecību budžeta ietaupījums, izmantojot ES struktūrfondu līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai

Laine Bērziņa

Babītes vidusskola

12

Ārpakalpojumu attīstība Latvijā

Veronika Kozlova  

 Annija Marecka

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

12

Pirmsskolas izglītības nodrošinājums Jelgavas pilsētā

Dāvis Platais  

Andris Patmalnieks

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

10

Cik ģimenei izmaksā skolēns Talsu novadā

Agnese Grahoļska

Talsu Valsts ģimnāzija

12

Patērētāju uzvedība Rīgas piena produktu tirgū

Linda Apele  

Danuta Bartuševiča

Rīgas 71. vidusskola

11

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa jauna apmēra noteikšana un tā ietekme uz valsts budžetu

Olafs Kārkliņš

Rīgas Franču licejs

12

Merčendaizings teorijā un patērētāja uztverē

Katrīna Šulce

Rīgas Teikas vidusskola

11

Alūksnes novada vispārējās izglītības skolu iespējamā restrukturizācija

Simona Adlere

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

11

Radio un radioreklāmas attīstība Latvijā

Renāte Ļebedeva

Rīgas Kultūru vidusskola

10

Kopumā komisijas atzinums par darbu kvalitāti un aktualitāti ir pozitīvs - zinātniski pētnieciskie darbi bija kvalitatīvi, tomēr komisija augstāk vērtēja darbus ar oriģinālām un inovatīvām idejām. Visi desmit konferencei izvirzītie zinātniskie pētnieciskie darbi saņems Ekonomikas un Vadības fakultātes atzinības rakstu, bet 1. - 3. pakāpes laureāti 2012. un 2013. gadā iegūs budžeta vietas Ekonomikas bakalaura studiju programmā un Vadības zinību bakalaura studiju programmā ārpuskonkursa kārtībā. Zinātniski pētniecisko darbu konferenci organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitāti , Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, pašvaldībām un izglītības iestādēm.

Dalīties