LU Ekonomikas un vadības fakultāte ik gadu pulcē arvien vairāk apmaiņas studentu, kuri dažādu starptautisko mobilitātes programmu ietvaros semestri vai akadēmisko gadu pavada Rīgā. 37 no ārvalstu studentiem, kas šo semestri mācās EVF, pie lektores Kristīnes Bērziņas apgūst kursu Tūrisma Vadība (Leisure and Tourism Management), kura gaitā nepieciešams veikt dažādus praktiskus uzdevumus, lai labāk apgūtu priekšmetu, kā arī veicinātu labāku integrēšanos kā starptautiskajā, tā vietējā vidē. Es sarunājos ar 4 apmaiņas studentiem - Mustafa Enes Tepe no Turcijas un Kangil Kim, Hyung Kim un Ji Yoon Song no Dienvidkorejas.

Kāds bija projekta uzdevums? Bija nepieciešams sadalīties 2-4 cilvēku lielās grupās (kopumā 14 grupas), un veikt praktisku pētījumu, kā Rīgas iedzīvotāji var palīdzēt tūristiem, kuri ir apmaldījušies. Mums vajadzēja izlikties par apmulsušiem tūristiem – obligāts nosacījums bija līdzpaņemta karte  - un noskaidrot, cik atsaucīgi ir iedzīvotāji palīdzības sniegšanā, kāda ir viņu attieksme, cik ilgu laiku tas prasa u.tml. jautājumus. Pēc praktiskā uzdevuma veikšanas mēs ar grupas biedriem prezentējām rezultātus citiem kolēģiem un dalījāmies pieredzē. Kā veicās ar uzdevuma veikšanu? Patiesībā labāk nekā cerēts – tā kā mēs esam tāda grupa, kas acīmredzami izskatās pēc tūristiem un ļoti atšķiramies no vietējiem iedzīvotājiem, mums veicās ļoti labi. Vāciešu vai skandināvu studentu grupām, domāju, veiksies grūtāk, tā kā viņi ir ļoti līdzīgi latviešiem. Visvairāk palīdzēt pieteicās tieši jaunieši – 22-25 gadu vecumā, bija arī vecāki cilvēki. Vai kopumā cilvēki bija atsaucīgi? Jā, cilvēki bija ļoti draudzīgi un saprotoši – skaidroja virzienu  un daļa piedāvāja pavadīt mūs līdz galamērķim. Vērtējām dažādus kritērijus – cilvēku ieinteresētību, komunikācijas prasmi angļu valodā, kā arī attieksmi pret mums. Kopumā var teikt, ka lielākā daļa bija ļoti atsaucīgi un ieinteresēti mums palīdzēt. Interesanti likās tas, ka arī citi tūristi vēlējās mums palīdzēt. Mēs Vecrīgā satikām ārzemniekus no Itālijas un Austrijas, kas arī piedāvāja mums atrast ceļu līdz nepieciešamajam galamērķim. Turklāt, kā mēs noskaidrojām mūsu uzdevuma veikšanas gaitā, meitenēm vieglāk izdodas sameklēt palīdzību kā puišiem. Mūsu grupas biedrenei vidēji bija nepieciešamas 2-3 minūtes, lai kāds pienāktu un apjautātos, vai nepieciešama palīdzība, bet puišiem – vairāk kā 5 minūtes. Vienam no puišiem nācās gaidīt pat 30 minūtes. Vai Jūsu uzdevuma laikā gadījās arī kādi īpaši kuriozi brīži? Patiesībā jā – atceros, ka palīdzēt pieteicās kāds bezpajumtnieks, kurš par palīdzības  piedāvāšanu prasīja atlīdzību. Tomēr jāuzslavē viņa labās angļu valodas prasmes Kā Jūs kopumā vērtējat šo priekšmetu? Pasniedzēja ir ļoti jauka! Lekcijas ir ļoti interesantas, jo vispirms mēs apgūstam teorētiskos aspektus gan kopumā, gan Baltijas reģionā, kā arī pēc tam tiek veikti dažādi praktiski uzdevumi, vai, piemēram, mēs dodamies dažādās ekskursijās. Nesen viesojāmies vairākās viesnīcās Jūrmalā, un apskatījām tādas vietas, ko visticamāk kā tūristi šeit neredzētu. Vai jums patīk Rīga un kā jūs šeit nonācāt? Šī universitāte man piedāvāja daudzveidīgus kursus, kuriem līdzīgus man būtu jāapgūst manā mājas universitātē Turcijā, turklāt, ir visai plašs klāsts, ko var apgūt arī angļu valodā. Šeit mēs mācāmies gan kopā ar citiem apmaiņas studentiem, gan arī ar vietējiem studentiem. Rīga ir skaista pilsēta, īpaši Vecrīga un centrs, tomēr joprojām šeit var redzēt daudz Padomju ietekmes, kas ļoti atšķiras no rietumvalstīm, kurās esam bijuši. Iespējams tāpēc arī izvēlējāmies šeit pavadīt savu apmaiņas semestri.

Dalīties