Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
SABIEDRĪBAS VADĪBA, maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.07.2018

Maģistra studiju programmā studenti var apgūt sabiedrības vadībai nepieciešamo kompetenci ekonomikas, pārvaldes, tiesību, politikas, komunikāciju un ētikas jomā, kā arī attīstīt profesionālās, organizatoriskās un vadības prasmes, saskarsmes prasmes, prasmi mācīties, datorprasmi.

 

 

 

Studiju programmas direktore: Dr.sc.admin., docente Lilita Seimuškāne


BVEF docente, viņas akadēmiskās intereses saistītas ar valsts pārvaldes un  pašvaldību darbības organizācijas daudzveidīgiem aspektiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Kā pirmo demokrātisko pašvaldību vēlēšanu (1989) deputāte līdzdarbojusies spēcīgas vietējās demokrātijas sistēmas izveidē Latvijā. Izvēlētie pētniecības virzieni saistīti ar iedzīvotāju līdzdalības tiesisko, institucionālo un sociālekonomisko faktoru ietekmes izpēti Latvijas pašvaldībās. Profesionālajā darbībā realizē pilsētas mārketinga virziena attīstību Latvijā. Ir Latvijas Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes locekle.

338. telpa, 67034702, e-pasts: lilita.seimuskane@lu.lvlilita.seimuskane@lu.lv

 

 

 

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (PLK – pilna laika klātiene). Nodarbības notiek vienu darbdienas vakaru nedēļā un sestdienās.

PROGRAMMAS SATURS

1. gads: sabiedrības vadība, pētījumu metodes un organizācija, publiskās tiesības, publiskā sektora stratēģiskā vadīšana, makroekonomikas analīze, publiskās pārvaldes analīzes metodes, sociālekonomiskā analīze un prognozēšana, valsts pārvalde un pašvaldību darba organizācija, tautas attīstība ekonomikas globalizācijas apstākļos, publiskā sektora un pašvaldību finanšu politika;

2. gads: projektu vadīšana, personāla vadība, publiskās pārvaldes metodoloģiskais seminārs, pārmaiņu vadība publiskajā pārvaldē, publiskās pārvaldes komunikācija  u.c.

SASAISTE AR NOZARI

Studiju laikā maģistranti var iesaistīties doktorantūras skolas darbībā, tikties ar dažādu publiskās pārvaldes nozaru ekspertiem un diskutēt par aktuālām problēmām. Studiju procesā ir iesaistīti valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju pārstāvji. Studenti var piedalīties dažādu valsts pārvaldes un pašvaldību politikas un stratēģisko dokumentu apspriešanā.

Studentiem ar labām Eiropas valodu zināšanām ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās vai praksē (prakse šajā programmā nav obligāta) uz vairākām Eiropas valstīm, piemēram, Vāciju, Itāliju, Lietuvu, Maltu, Nīderlandi, Norvēģiju, Poliju, Portugāli, Čehiju, Spāniju, Zviedriju, Turciju u. c. Studenti arī var piedalīties apmaiņas programmās divpusējo līgumu ietvaros un studēt augstskolās dažādās pasaules valstīs (t. sk. ASV, Argentīnā, Austrālijā, Brazīlijā, Dienvidkorejā, Indijā, Japānā, Kanādā, Ķīnā, Krievijā u.c.) vai studēt vienu semestri kādā no ASV universitātēm, piesakoties ISEP apmaiņas programmai.

IESPĒJAS PĒC STUDIJĀM

Maģistra studiju programmas absolventi strādā Latvijas Republikas Saeimā, Ministru prezidenta birojā, Valsts kancelejā, Valsts kontrolē, Latvijas Bankā, Ārlietu, Ekonomikas, Finanšu, Izglītības un zinātnes, Kultūras, Labklājības, Satiksmes, Veselības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  un Zemkopības ministrijās, valsts kapitālsabiedrībās – VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”, VAS “Latvijas Pasts”,  VAS “Latvijas Valsts ceļi”, AS “Pasažieru vilciens”, Latvijas Darba devēju konfederācijā, Latvijas Pašvaldību savienībā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, republikas pilsētu un novadu pašvaldībās, Latvijas Universitātē, medijos un privātajā sektorā.

 

 

“Sabiedrības zemā uzticēšanās valsts pārvaldes institūcijām Latvijā ir nozīmīga, taču nepietiekami risināta problēma. Viens no veidiem, kā to mainīt, ir veidot mazu, bet efektīvu valsts pārvaldi.  Šādu valsts pārvaldi ir iespējams izveidot tikai no labi izglītotiem un kompetentiem darbiniekiem. Sabiedrības vadības maģistra studiju programma sagatavo tieši šādus profesionāļus. Tuvākajā laikā šādi augsta līmeņa speciālisti valsts pārvaldē būs ļoti pieprasīti. ”

Andrejs Klementjevs,
Saeimas deputāts, Saeimas sekretārs - studiju programmas “Sabiedrības vadība” 2011.gada absolvents

 

 

Maģistra studiju programma “Sabiedrības vadība” man pavēra iespēju apgūt un papildināt zināšanas, prasmes un kompetences, kas veido mūsdienīgas valsts pārvaldes pamatus: līdzsvarotas attīstības vadīšana, stratēģiskā plānošana, pētniecība un prognozēšana, publiskās tiesības, projektu vadība u.c. Tajā ir iekļautas gan publiska sektora, gan privāta sektora vadības teoriju atziņas, palīdzot gūt visaptverošu priekšstatu par valsts funkcionēšanu. Studijas ļauj  attīstīt 21. gadsimta pieprasītākās prasmes kā kritiskā domāšana, pašvadība, sadarbība un komunikācija. Studiju procesa nozīmīgu sastāvdaļu veido diskusijas par aktualitātēm nozarē, ekonomikā un politikā, t.sk. ar nozares ekspertiem un viedokļu līderiem. Tomēr ir jāapzinās, ka studiju rezultāts lielā mērā ir atkarīgs arī no pašu studentu ieguldījuma, priekšzināšanām un profesionālās pieredzes, kas bagātina studiju procesu. Nozīmīgi, ka studiju programma nepārtraukti pilnveidojas un studentiem ir iespēja iesaistīties tā attīstībā.  

Jeļena Muhina, studiju programmas “Sabiedrības vadība” 2018.gada absolvente

 

„Sabiedrības vadības maģistra studiju programma stiprina un pilnveido vadības un analītiskās iemaņas, nodrošinot diskusiju par plašu teorijas materiālu, kā arī sniedz izpratni par dažādām praksē izmantojamām metodēm gan privātā, gan publiskā sektora institūciju profesionālai vadīšanai. Studijas attīsta vadītāja – līdera prasmes, kas dod pārliecību lēmumu pieņemšanā, kad jāizvērtē gan sociālekonomiski un politiski, gan ētiski aspekti.”

Elīna Treija (Siliņa), studiju programmas “Sabiedrības vadība” 2014.gada absolvente

 

STUDIJU MAKSA

PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā.

FINANSĒJUMS

1. kursā ir 2 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Uzņemšanas nosacījumi:

Iepriekšējā izglītība: Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (vai tai pielīdzināmu augstāko izglītību) sociālajās zinātnēs vai radniecisko zinātņu nozarēs ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (50 x 10 = 500) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (30 x 10 = 300) + darba pieredzes vērtējums (20 x 10 = 200)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Zanda Nilendere, 312. telpa, tālr. 67034742, e-pasts: zanda.nilendere@lu.lv 

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem PIEEJAMA ŠEIT.