Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
SABIEDRĪBAS VADĪBA, maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.05.2018

Maģistra studiju programmā studenti var apgūt sabiedrības vadībai nepieciešamo kompetenci ekonomikas, pārvaldes, tiesību, politikas, komunikāciju un ētikas jomā, kā arī attīstīt profesionālās, organizatoriskās un vadības prasmes, saskarsmes prasmes, prasmi mācīties, datorprasmi.

 

Studiju programmas direktore: Dr.sc.admin., docente Lilita Seimuškāne


BVEF docente, viņas akadēmiskās intereses saistītas ar valsts pārvaldes un  pašvaldību darbības organizācijas daudzveidīgiem aspektiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Kā pirmo demokrātisko pašvaldību vēlēšanu (1989) deputāte līdzdarbojusies spēcīgas vietējās demokrātijas sistēmas izveidē Latvijā. Izvēlētie pētniecības virzieni saistīti ar iedzīvotāju līdzdalības tiesisko, institucionālo un sociālekonomisko faktoru ietekmes izpēti Latvijas pašvaldībās. Profesionālajā darbībā realizē pilsētas mārketinga virziena attīstību Latvijā. Ir Latvijas Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas attīstības padomes locekle.

338. telpa, 67034702, e-pasts: lilita.seimuskane@lu.lvlilita.seimuskane@lu.lv

 

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (PLK – pilna laika klātiene). Nodarbības notiek vienu darbdienas vakaru nedēļā un sestdienās.

PROGRAMMAS SATURS

  • 1. gads: sabiedrības vadība, pētījumu metodes un organizācija, publiskās tiesības, publiskā sektora stratēģiskā vadīšana, makroekonomikas analīze, publiskās pārvaldes analīzes metodes, sociālekonomiskā analīze un prognozēšana;
  • 2. gads: publiskā sektora un pašvaldību finanšu politika, projektu vadīšana, līdzsvarotas attīstības vadīšana, personāla vadība, publiskās pārvaldes metodoloģiskais seminārs u.c.

SASAISTE AR NOZARI

Studiju laikā maģistranti var iesaistīties doktorantūras skolas darbībā, tikties ar dažādu publiskās pārvaldes nozaru ekspertiem un diskutēt par aktuālām problēmām. Studiju procesā ir iesaistīti valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju pārstāvji. Studenti var piedalīties dažādu valsts pārvaldes un pašvaldību politikas un stratēģisko dokumentu apspriešanā.
Studentiem ar labām Eiropas valodu zināšanām ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās vai praksē (prakse šajā programmā nav obligāta) uz vairākām Eiropas valstīm, piemēram, Vāciju, Itāliju, Lietuvu, Maltu, Nīderlandi, Norvēģiju, Poliju, Portugāli, Čehiju, Spāniju, Zviedriju, Turciju u. c. Studenti arī var piedalīties apmaiņas programmās divpusējo līgumu ietvaros un studēt augstskolās dažādās pasaules valstīs (t. sk. ASV, Argentīnā, Austrālijā, Brazīlijā, Dienvidkorejā, Indijā, Japānā, Kanādā, Ķīnā, Krievijā u.c.) vai studēt vienu semestri kādā no ASV universitātēm, piesakoties ISEP apmaiņas programmai.

IESPĒJAS PĒC STUDIJĀM

Studiju laikā un pēc studijām ir iespēja strādāt Ārlietu ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Latvijas Pašvaldību savienībā, Latvijas Universitātē, Rīgas pašvaldības sabiedrības kārtības institūcijās, Saeimā, Valsts kancelejā, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Veselības norēķinu centrā, Zemkopības ministrijā, Zonālajā valsts arhīvā u.c.

 

“Sabiedrības zemā uzticēšanās valsts pārvaldes institūcijām Latvijā ir nozīmīga, taču nepietiekami risināta problēma. Viens no veidiem, kā to mainīt, ir veidot mazu, bet efektīvu valsts pārvaldi.  Šādu valsts pārvaldi ir iespējams izveidot tikai no labi izglītotiem un kompetentiem darbiniekiem. Sabiedrības vadības maģistra studiju programma sagatavo tieši šādus profesionāļus. Tuvākajā laikā šādi augsta līmeņa speciālisti valsts pārvaldē būs ļoti pieprasīti. ”

Andrejs Klementjevs,
Saeimas deputāts, Saeimas sekretārs

2011. gada (16. izlaidums) Sabiedrības vadības maģistra studiju programmas absolvents

„Sabiedrības vadības maģistra programma ir viens no labākajiem veidiem, kā paplašināt kompetences politikā valsts pārvaldē, pašvaldību organizācijā, makroekonomikā, vadībā, publiskajās tiesībās, komunikācijā un cilvēkresursu plānošanā. Tā ir nozīmīga platforma diskusijām, konsultācijām ar speciālistiem un vērtīgiem kontaktiem. Viena no svarīgākajām mācību procesa daļām ir aktīvās diskusijas starp pasniedzējiem, studentiem un uzaicinātajiem ekspertiem, kurās ir iespēja paust savu viedokli un uzklausīt pretējo. Iegūtās zināšanas ir unikālas, jo tās nav aprakstītas mācību grāmatās un nav izlasāmas laikrakstos.”

Odeta Meļņičuka, Turcijas vēstniecība Latvijā

„Sabiedrības vadības maģistra studiju programma stiprina un pilnveido vadības un analītiskās iemaņas, nodrošinot diskusiju par plašu teorijas materiālu, kā arī sniedz izpratni par dažādām praksē izmantojamām metodēm gan privātā, gan publiskā sektora institūciju profesionālai vadīšanai. Studijas attīsta vadītāja – līdera prasmes, kas dod pārliecību lēmumu pieņemšanā, kad jāizvērtē gan sociālekonomiski un politiski, gan ētiski aspekti.”

Elīna Siliņa, Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētāja

STUDIJU MAKSA

PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā.

FINANSĒJUMS

1. kursā ir 2 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Zanda Nilendere, 312. telpa, tālr. 67034742, e-pasts: zanda.nilendere@lu.lv 

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem PIEEJAMA ŠEIT.