Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
GRĀMATVEDĪBA UN AUDITS, profesionālā maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.10.2018

Profesionālās maģistra studiju programmas saturs aptver svarīgākās grāmatvedības un audita jomas, kuru apguve ir nepieciešama, lai sagatavotu darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos konkurētspējīgus speciālistus ar nepieciešamām akadēmiskām un augstākā līmeņa profesionālām kompetencēm grāmatvedībā un auditā.

 

 

 Studiju programmas direktore prof. Inga Būmane

BVEF profesore. Viņai ir nopietna pieredze administratīvajā darbā augstākajā izglītībā. Kopš 2010. gada I.Būmane ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības Kvalitātes valsts dienesta akreditācijas eksperte Tālākizglītības vispārējo un profesionālo izglītības programmu akreditācijai, ir piedalījusies vairāku programmu akreditācijā. Profesorei ir arī praktiskā darba pieredze grāmatvedības un nodokļu jomā, viņa ir LR Grāmatvežu asociācijas biedrs un minētās profesionālās asociācijas sertificēta grāmatvede. Akadēmiskās intereses ir saistītas ar grāmatvedības standartizāciju starptautiskā līmenī un grāmatvedības metodoloģijas teorētisko un praktisko nostādņu sinerģiju.

434. telpa, tālr. 67034633, e-pasts: inga.bumane@lu.lv 

 

 

STUDIJU ILGUMS

  • 1 gads: nodarbības notiek darbdienu vakaros (18.15–21.30), un izvēles studiju kursi var notikt arī sestdienās (8.30–20.05)
    vai
    nodarbības notiek sestdienās (8.30–20.05), un izvēles studiju kursi var notikt arī piektdienās (18.15–21.30).
  • 2 gadi: nodarbības notiek sestdienās (8.30–20.05), un izvēles studiju kursi var notikt arī piektdienās (18.15–21.30).

PROGRAMMAS SATURS

  • 1 gads: starptautiskie finanšu pārskatu standarti, starptautiskie revīzijas standarti, iekšējais audits; izvēles kursi, prakse, maģistra darbs u. c.
  • 2 gadi: starptautiskie finanšu pārskatu standarti, iekšējais audits, mikroekonomikas analīze, divas prakses, starptautiskie revīzijas standarti, vadības grāmatvedība, makroekonomikas analīze, investīciju politika, saistību tiesības; izvēles kursi, prakse un maģistra darbs.

SASAISTE AR NOZARI

Studiju programmas saturs aptver svarīgākās grāmatvedības un audita jomas, kuru apgūšana ir nepieciešama, lai sagatavotu darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos konkurētspējīgus speciālistus ar nepieciešamām akadēmiskām un augstākā līmeņa profesionālām kompetencēm grāmatvedībā un auditā. Nozīmīgu vietu studiju programmā ieņem mācību prakses (80 kredītpunktu studiju plānā tās aizņem  gandrīz 33% un 40 kredītpunktu studiju plānā – 15% no kopējā programmas apjoma), kas ir tieši saistītas un saturiski izriet no programmas nozares teorētiskajiem studiju kursiem. Prakses lakā studenti strādā nacionālajos un starptautiskajos uzņēmumos un organizācijās, kas bāzējās Latvijā. Prakses vietas studenti var brīvi izvēlēties vai arī, saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu starp Latvijas Universitāti un LR Grāmatvežu asociāciju, tās nodrošina minētā grāmatvežu profesionālā organizācija. 

IESPĒJAS PĒC STUDIJĀM

Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt uzņēmumos, auditorfirmās, uzņēmumos, kas sniedz grāmatvedības un revīzijas pakalpojumus, bankās, ministrijās, Valsts ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, nodokļu ekonomistiem, revidentiem un auditoru asistentiem.

„Šajā studiju programmā jūs sagaida atsaucīgi un savā jomā patiesi profesionāli pasniedzēji, kas ne tikai dalās zināšanās un sniedz konsultācijas mācību procesā, bet ar savu padomu palīdz rast risinājumus arī dažādos ar grāmatvedību un auditu saistītos jautājumos.”

Aiga Liepiņa, AAS Balta galvenā grāmatvede

„Profesionālā maģistra studiju programma „Grāmatvedība un audits” ne tikai sniedz lielisku iespēju grāmatvedības un audita speciālistiem, kuri izjūt nepieciešamību padziļināt zināšanas un apgūt jaunas prasmes, bet arī ļauj parādīt sevi komandu darbā, dalīties pieredzē un saņemt konsultācijas no pieredzējušiem kolēģiem un pasniedzējiem.”

Ņina Vasiļevska, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle

STUDIJU MAKSA

PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā.

FINANSĒJUMS

1. kursā ir 1 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Uzņemšanas nosacījumi (PLK, 2 gadi)

Iepriekšējā izglītība: 

1) akadēmiskais bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā vai vadībzinātnē;

2) bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); akadēmisko bakalaura grādu (vai tam pielīdzināmu augstāko izglītību) ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400) Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Uzņemšanas nosacījumi (PLK, 1 gads)

Iepriekšējā izglītība: Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā vai vadībzinātnē.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400).

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Alla Ščukina, 312. telpa, tālr. 67034771, e-pasts: alla.scukina@lu.lv 

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem PIEEJAMA ŠEIT.