Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
FINANŠU EKONOMIKA, profesionālā maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.10.2018

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos un finanšu institūcijās speciālistus ar padziļinātām zināšanām finanšu ekonomikā un nepieciešamām akadēmiskām un profesionālām kompetencēm, nodrošinot iespēju iegūt profesionālo maģistra grādu ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā.

 

Studiju programmas direktore asoc. prof. Inna Romānova

BVEF asociētā profesore, viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar uzņēmumu finansēm, finanšu sektora attīstību un aktīvu pārvaldīšanu. Profesorei ir ilggadējā darba pieredze finanšu jomā Latvijā un Vācijā. Asociētai profesorei ir arī pieredze administratīvajā darbā Latvijas Universitātē, vairākus gadus I.Romānova ir profesionālās maģistra studiju programmas „Finanšu ekonomika” direktore.

435. telpa, tālrunis: 67034632 e-pasts: inna.romanova@lu.lv 

 

STUDIJU ILGUMS

  • 1 gads: nodarbības notiek 2–3 dienas nedēļā: 1–2 darbdienu vakaros un sestdienās;
  • 2 gadi: nodarbības notiek darbdienu vakaros; izvēles studiju kursi var notikt sestdienās.

PROGRAMMAS SATURS

  • 1 gads: naudas teorija un politika, finanšu inženierija, finanšu risku analīze, finanšu vadība, finanšu analīzes kvantitatīvās metodes u. c.
  • 2 gadi: uzņēmumu stratēģiskā un operatīvā plānošana, valsts budžeta politika un vadība, komerctiesības, finanšu instrumentu portfeļa vadība un analīze, nodokļu politika un administrēšana, projektu vadīšana un finansēšana, finanšu pakalpojumu tirgvedība, vadības grāmatvedība, komercbanku vadība, finanšu vadība, naudas teorija un politika, finanšu risku analīze, starptautiskās finanses, finanšu analīzes kvantitatīvās metodes u.c.

SASAISTE AR NOZARI

Svarīga studiju procesa sastāvdaļa ir prakse, kas saistīta ar dažādiem finanšu ekonomikas jautājumiem. Prakses vietas var būt valsts iestādes, uzņēmumi un bankas Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ apmaiņas programmas ietvaros.

IESPĒJAS PĒC STUDIJĀM

Programmas absolventi var strādāt par finanšu ekonomistiem, finanšu menedžeriem, finanšu analītiķiem u. c. banku, uzņēmējdarbības un publiskajā sektorā vai kā pašnodarbinātas personas vai individuālie komersanti. Programmas absolventi iegūst tiesības arī turpināt studijas doktorantūrā.

„Atceroties mācības Latvijas Universitātes profesionālajā maģistra programmā „Finanšu ekonomika”, pirmās trīs lietas, kas nāk prātā, ir viegli izmantojamās praktiskās zināšanas, aktuālais informatīvais lekciju saturs un augsti profesionālais pasniegšanas stils. Šai programmā uzsvars tiek likts uz praktiskām un, kas ir ļoti būtiski, mūsdienīgām zināšanām. Tas ir lieliski panākts, pateicoties vairākiem pasniedzējiem ar bagātu profesionālo pieredzi un rūpīgi pārdomātajai programmai.
Reflektantiem ar vairāku gadu profesionālo pieredzi gribu īpaši ieteikt neuztraukties par grūtībām jauno zināšanu apguves procesā. Iestāšanās brīdī man bija piecu gadu profesionālā pieredze un nelielas bailes par grūtībām, uztverot jauno informāciju. Izrādījās, ka uzkrātā pieredze vienīgi sekmēja jauno zināšanu apguvi. Varu droši teikt, ka šīs programmas studijās pavadītais laiks radīja sinerģiju profesionālajā karjerā.”

Jurijs Moskaļuks, Rietumu Asset Management (RAM) kompānijas eksperts

STUDIJU MAKSA

PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā.

FINANSĒJUMS

1. kursā ir 2 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 2 gadi)

Iepriekšējā izglītība: 

1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē;

2) bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā.

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000); bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinātnē ieguvušie var piedalīties konkursā ar šādu vērtējuma aprēķināšanas formulu: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400) Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Uzņemšanas noteikumi (PLK, 1 gads)

Iepriekšējā izglītība:

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā vai vadībzinātnē

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400) Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Astra Zaļkalne, 312. telpa, tālr. 67034777, e-pasts: astra.zalkalne@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem PIEEJAMA ŠEIT.