Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
EIROPAS STUDIJAS, maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.11.2017

Programmu raksturo tās starptautiskā vide – Latvijas un ārvalstu studenti, mācībspēki un nozaru eksperti; starpdisciplināri specializācijas moduļi ES ārējās attiecībās; studiju braucieni, piemēram, uz ES iestādēm un NATO Briselē un Luksemburgā. Studijas notiek latviešu un angļu valodā. Programmā ir arī franču valodas kursi. Programma piedāvā apgūt ES kā globāla spēlētāja ekonomikas, politikas, tiesību un vadībzinātnes sasniegumus Eiropas telpā, kā arī specializācijas moduļus divās apakšprogrammās: „ES ārējās attiecības: Austrumeiropa un Krievija” un „ES ārējās attiecības: Ziemeļamerika un Latīņamerika, Āzija un Āfrika”.

 

Studiju programmas direktore prof. Tatjana Muravska 

Reģionālās ekonomikas un Eiropas integrācijas studiju profesore Latvijas Universitātē. Kopš 1997. gada bijusi iesaistīta Eiropas studiju programmas izveidošanā un studiju procesā. Kopš 2000. gada profesore Muravska ir LU Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskā centra un ES Žana Monē (Jean Monnet) Izcilības centra Latvijā direktore, kā arī Latvijas Eiropas kopienas studiju asociācijas prezidente. Vairākus gadus ir pasniegusi lekcijas ārvalstu universitātēs, tai skaitā Eiropas Savienības valstīs, Kanādā un Indijā. Bijusi iesaistīta Eiropas Komisijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas un Kanādas valdības attīstības programmās un pētnieciskajos projektos. Profesores Muravskas pētnieciskais darbs un zinātniskās publikācijas orientējas uz jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas integrāciju, reģionālo un kohēzijas politiku, kā arī ES valstu sociāli ekonomisko analīzi.

326. telpa, tālrunis: 67034795, e-pasts: tatjana.muravska@lu.lv 

STUDIJU ILGUMS

2 gadi. Nodarbības notiek darbdienu vakaros (18.15–21.30). Programmas kursos ir paredzēts laiks individuālajām studijām.

PROGRAMMAS SATURS

  • 1. gads: starpdisciplināri kursi ar ES saistītos ekonomikas, organizācijas, vadības, tiesību, finanšu, reģionālos, politikas jautājumos, kā arī franču valodas un praktiskās pētniecības kursi;
  • 2. gads: studiju specializācijas moduļi divās apakšprogrammās: „ES ārējās attiecības: Austrumeiropa un Krievija” un „ES ārējās attiecības: Ziemeļamerika un Latīņamerika, Āzija un Āfrika”, kā arī maģistra darbs.

STUDIJAS NOTIEK LATVIEŠU UN ANGĻU VALODĀS.

SASAISTE AR NOZARI

Studiju procesā tiek piesaistīti ES iestāžu vadītāji un eksperti, kā arī augsta līmeņa Latvijas un ārvalstu profesori, tai skaitā ne no ES valstīm, kuri sniedz iespēju teorētiskās zināšanas izmantot praktiski. Studiju braucienos studenti tiekas diskusijās ar ES iestāžu vadītājiem un ekspertiem Briselē un Luksemburgā. Tāpat studentiem ir iespēja piedalīties programmas akadēmisko partneru organizētajās konferencēs.

IESPĒJAS PĒC STUDIJĀM

ESMP absolventiem ir ļoti augsti nodarbinātības rādītāji ES un citās starptautiskajās, privātajās un valsts institūcijās, diplomātiskajā sektorā, lobēšanas aktivitātēs ES, starptautiskajā žurnālistikā, padomdevēju pozīcijās politiskajā, ekonomiskajā un tiesiskajā sfērā, kā arī iespējas izvēlēties tālākas studijas doktorantūrā, veidojot karjeru akadēmiskajā un zinātniskajā vidē.

„Ja kāds man jautātu, vai ir bijis vērts studēt Eiropas studijas Latvijas Universitātē, mana atbilde būtu – jā! Mans darbs vienmēr ir bijis un joprojām ir cieši saistīts ar Eiropas jautājumiem, tādēļ arī nolēmu pieteikties studijām šajā programmā. Eiropas studiju programma man sniedza labu izpratni par Eiropas integrācijas jautājumiem un Eiropas Savienības institūciju darbības principiem. Esmu uzlabojis zināšanas ekonomikā, politikas zinātnē un Eiropas tiesību jautājumos. Mums tika nodrošināta lieliska iespēja piedalīties praktiskās pētniecības nedēļā Briselē, tās laikā apmeklējām visas būtiskākās Eiropas Savienības un starptautiskās institūcijas kopā ar citiem studentiem no Brēmenes Augstskolas. Tā bija ļoti laba un vērtīga pieredze, kas ir palīdzējusi man veidot savu profesionālo karjeru.”

Česlavs Gržibovskis, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

STUDIJU MAKSA

PLK (pilna laika klātiene) – 2150 € gadā.

FINANSĒJUMS

1. kursā ir 1 budžeta vieta. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Astra Zaļkalne, 312. telpa, tālr. 67034777, e-pasts: astra.zalkalne@lu.lv 

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu un uzņemšanas nosacījumiem PIEEJAMA ŠEIT.

STUDIJU PROGRAMMAS MĀJASLAPA

FACEBOOK