Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
VADĪBAS ZINĪBAS, akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.07.2018

Bakalaura studiju programmas „Vadības zinības” mērķis ir nodrošināt studentiem tādu akadēmisko izglītību, konkurētspējīgu profesionālo sagatavotību un praktiskās iemaņas vadības zinātnē, lai pēc šiem speciālistiem būtu stabils un ilgtspējīgs pieprasījums Latvijas un ārzemju darba tirgū, kā arī lai studenti un absolventi spētu uzsākt paši savu uzņēmējdarbību. Pirmajos divos akadēmiskajos gados visiem studiju programmas dalībniekiem ir vienota programma. Studiju programmas specializācijas priekšmetu apguve sākas trešajā akadēmiskajā gadā, un pilna laika klātienes studentiem ir paredzēta iespēja specializēties organizāciju vadības, vides un uzņēmējdarbības vadības, mārketinga, starptautiskā biznesa jomā. Nepilna laika klātienes studijās ir paredzēta iespēja specializēties organizāciju vadības un mārketinga jomā.

 

Studiju programmas direktore prof. Margarita Dunska

BVEF profesore, viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar ekonomiku, starptautisko ekonomiku un finansēm. Daudzus gadus profesore ir viena no vadošajām ekspertēm šajos jautājumos, tajā sk. Akadēmiskā informācijas centra (AIC) eksperte, ir piedalījusies vairāku programmu akreditācijā citās augstskolās. Profesorei ir arī ilggadējā pieredze administratīvajā darbā augstākajā izglītībā. Pēdējos gados viņa ir BVEF lielāko studentu skaita ziņā programmu direktore.

 528. telpa, tālrunis: 67034758, e-pasts: margarita.dunska@lu.lv 

 

KO ES STUDĒŠU?

  • 1. gads – praktiskā uzņēmējdarbība, ekonomikas teorija, svešvaloda uzņēmējdarbībai, ekonomikas informātika, statistika u.c.;
  • 2. gads – vadības teorija, finanšu teorija, mārketings, optimizācijas teorija, grāmatvedības teorija, starptautiskās ekonomiskās attiecības, lietvedība un lietišķā sarakste, kursa darbs u.c.;
  • 3. gads – uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana, ievads tiesību zinātnē, finanšu grāmatvedība, personāla vadība, izvēles specializācijas kursi, kursa darbs u.c.;
  • 4. gads – saimnieciskās tiesības, vadības psiholoģija, izvēles specializācijas kursi, akadēmiskā prakse, bakalaura darbs. 

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Studiju programmā teorētiskās zināšanas tiek papildinātas ar praktisko profesionālo iemaņu apgūšanu vairākās vadības zinību jomās. Daudziem programmas kursiem ir praktiska ievirze: praktiskā uzņēmējdarbība, lietvedība, grāmatvedība, mārketings u.c. 4. studiju kursā studenti iziet akadēmisko praksi uzņēmumos, valsts iestādēs un organizācijās. Studentiem ir iespēja piedalīties starptautiskajās studentu apmaiņas programmās LLP/Erasmus, Campus Europae, Erasmus+ un studēt vai iziet praksi visā Eiropā.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē var strādāt valsts un privātos uzņēmumos, bankās, valsts pārvaldē, pašvaldību un zinātniskās pētniecības iestādēs. Bakalaura studiju programma ļauj iegūt tādas zināšanas un iemaņas, kas dod iespēju profesionāli un sekmīgi strādāt visās iepriekš minētajās iestādēs vai uzsākt savu uzņēmējdarbību visdažādākajās tautsaimniecības jomās, kā arī turpināt studijas sociālo zinātņu maģistra grāda iegūšanai vadībzinātnē un ekonomikā Latvijā un ārzemēs.

Studentu atsauksmes:

„Vadības zinības dod ieskatu par vadīšanas procesu un veicina uzņēmēja gēna veidošanos.”

„Programmas saturs ir izveidots ļoti visaptverošs un sniedz ieskatu galvenajās jomās, kuras būtu jāpārzina topošajam vadītājam.”

„Šī programma piedāvā daudzveidīgas tālākās iespējas, es varēšu un būšu spējīga veidot pati savu uzņēmumu un to vadīt.”

„Vēlējos saprast, ko nozīmē būt vadītājam, kam jāpievērš uzmanība, kā sevi pilnveidot.”

CIK ILGI JĀSTUDĒ?

4 gadi – studijas darbdienās (PLK – pilna laika klātiene)
4,5 gadi – studijas sestdienās (NLK – nepilna laika klātiene)

KĀDA IR STUDIJU MAKSA?

PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā
NLK (nepilna laika klātiene) – 1500 € gadā

CIK IR BUDŽETA VIETU?

PLK (pilna laika klātienes) 1. kursā ir 40 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Uzņemšanas nosacījumi:

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam:

Vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību sākot ar 2004. gadu:

Centralizēto eksāmenu atzīme matemātikā un latviešu valodā.

Priekšrocības:

Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1. – 2. pakāpes ieguvējiem vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences ekonomikas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2017. un 2018. gadā.

 

Papildu informācija:

Studiju metodiķes: PLK – Laila Lisenko, 312. telpa, tālr. 67034747, e-pasts: laila.lisenko@lu.lv 

NLK – Zanda Nilendere, 312. telpa, tālr. 67034742, e-pasts: zanda.nilendere@lu.lv 

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu PIEEJAMA ŠEIT.