Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
STARPTAUTISKĀ EKONOMIKA UN KOMERCDIPLOMĀTIJA, akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.10.2018

Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas programma ir unikāla starpdisciplināra programma, kas veidota ar nolūku sniegt studentiem plašas zināšanas ne tikai starptautiskajā ekonomikā un biznesā, bet arī juridiskajos, politikas zinātnes, svešvalodu un vispārizglītojošos priekšmetos. Studentiem būs iespēja attīstīt prasmes strādāt komandā un iekļauties tautsaimniecības attīstības procesos, saskatīt ekonomiskās attīstības kopsakarības. Programma veicina koordināciju un sadarbību starp dažādu sektoru institūcijām, studenti varēs attīstīt arī analītiskās spējas, spējas veikt patstāvīgus pētījumus un risināt starpdisciplināras problēmas.

 

Studiju programmas direktore prof. Ērika Šumilo

BVEF profesore, ilggadējā Starptautiskās ekonomikas un biznesa katedras vadītāja. Viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar starptautisko ekonomiku, inovācijām, sociālo kapitālu un organizācijas kultūru. Ir Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes priekšsēdētāja. Profesorei ir arī ilggadēja starptautiska pieredze pētniecībā un akadēmiskajā darbā, kā arī vadot starptautiskus projektus. Kā Fulbright stipendiāte Ē.Šumilo veica pētniecību Džordžtaunas Universitātē (ASV), vadījusi projektus sadarbībā ar Halifaksas Universitātes (Kanāda), Turku Universitātes (Somija), Tartu Universitātes (Igaunija) un citu augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem. 

 333. telpa, tālrunis: 67034715, e-pasts: erika.sumilo@lu.lv 

 

KO ES STUDĒŠU?

  • 1. gads – praktiskā uzņēmējdarbība, politikas zinātne, kultūras vēsture un teorija, mikroekonomika, integrētā mārketinga komunikācija u.c.;
  • 2. gads – ekonomikas un biznesa statistika, makroekonomika, vadības teorija, biznesa tiesību angļu valoda, franču valoda u.c.;
  • 3. gads – starptautiskā ekonomika, starpkultūru attiecības vērtību sistēmas un biznesa kontekstā, starptautiskā monetārā ekonomika, grāmatvedības teorija, pasaules reģionu salīdzinošā analīze, lietišķā etiķete un protokols u.c.;
  • 4. gads – starptautisko organizāciju uzvedība, starptautiskā kapitāla kustība, Latvijas diplomātijas vēsture, prakse, komerciālā diplomātija, bakalaura darbs u.c.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Lai arī studiju programma ir akadēmiska, studiju procesā paredzēta prakse, kuras laikā studentiem ir iespēja teorētiski apgūtās zināšanas izmantot praktiski.
Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros.
Programmas studenti dodas praksē uz dažādām valsts un pašvaldību institūcijām, tai skaitā Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kā arī bankām, starptautiskiem uzņēmumiem un institūcijām.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Absolventi pēc studiju beigšanas var strādāt dažādos amatos Latvijas, Eiropas Savienības un citās starptautiskās organizācijās, kā arī privātajā sektorā. Programmas absolventi strādā Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, Ekonomikas ministrijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, citās valsts un pašvaldību institūcijās, lielos starptautiskos uzņēmumos, privātajā biznesā, kā arī studē maģistrantūrā un doktorantūrā gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs.

„Visvairāk novērtēju plašos un daudzveidīgos lekciju kursus, ko mums piedāvā šī programma. Studentam rodas priekšstats par visaktuālākajiem procesiem pasaulē, ekonomikā, politikā, biznesā, drošības jautājumos. Esmu pateicīga par iespēju praktizēt angļu valodu, jo apmēram puse mācību norit angliski. Manas angļu valodas zināšanas, uzsākot studijas, bija ļoti vājas, tomēr tagad es runāju brīvi un nebaidos tās lietot jebkurā dzīves situācijā.”

Studiju programmas absolvente Kristīne Kasprova

„Izvēloties studiju programmu „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija”, mani piesaistīja plašais zināšanu spektrs, ko tā piedāvā. Un pirmie divi studiju gadi man nelika vilties – programma ietver visas sociālās zinātnes no psiholoģijas un socioloģijas līdz ekonomikai un sniedz plašas valodas apguves iespējas. Vārds „starptautiskā” programmas nosaukumā ir pilnībā attaisnojis sevi, programmas kursos tiek plaši apskatīta pasaules ekonomika, globalizācijas un integrācijas jautājumi. Lai gan programma ir akadēmiska, viens no tās plusiem ir arī prakse, kas ļauj izvērtēt piedāvātās darba iespējas pēc programmas beigšanas un izvēlēties jomu tālākajām akadēmiskajām studijām.”

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Personāla plānošanas un attīstības nodaļas vecākais referents Mārtiņš Līdaks

CIK ILGI JĀSTUDĒ?

4 gadi – studijas darba dienās (PLK – pilna laika klātiene)

KĀDA IR STUDIJU MAKSA?

PLK (pilna laika klātiene) – 2800 € gadā

CIK IR BUDŽETA VIETU?

1. kursā ir 6 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Uzņemšanas nosacījumi:

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam:

Vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos. Atzīme angļu valodā.

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību sākot ar 2004. gadu:

Centralizēto eksāmenu atzīme matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā.

Priekšrocības: Latvijas valsts ekonomikas olimpiādes 1. – 2. pakāpes ieguvējiem vai Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences ekonomikas sekcijas 1. – 3. pakāpes ieguvējiem 2017. un 2018. gadā

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Larisa Staņuka, 312. telpa, tālr. 67034729, e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv 

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu PIEEJAMA ŠEIT.