Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Profesionālā bakalaura studiju programma „Industriālās inženierijas vadība”
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.01.2018

Studiju programma ir unikāla un vienīgā Baltijas valstīs. Studiju kursus vada augsti kvalificēta, labi motivēta un pieredzējusi akadēmiskā personāla komanda. Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem ir iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences starpdisciplinārā studiju programmā, kas apvieno inženierzinātņu, vadībzinātnes un dabas zinību studiju kursus. Iegūtās zināšanas ļauj programmas absolventiem - sistēmu vadības inženieriem - izprast industriāla uzņēmuma sistēmas darbību un nodrošina stratēģiski pamatotu lēmumu pieņemšanu.

Studiju programmas direktors Dr.oec. Henrijs Kaļķis

E-pasts: henrijs.kalkis@lu.lv

 

KO ES STUDĒŠU?

Mūsdienīgi radošā studiju procesā studentiem būs iespēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences starpdisciplinārā studiju programmā, kas apvieno inženierzinātņu, vadībzinātnes un dabas zinību studiju kursus. Inženierzinātņu studiju kursu ietvaros studējošie gūst izpratni par sistēmu vadības principiem industriālajā inženierijā un praktiskās iemaņas ražošanas tehnisko procesu nodrošināšanā un pilnveidošanā. Savukārt  vadības zinību studiju kursu apguve sniegs zināšanas par vadības principiem un cilvēkresursu vadību, uzņēmējdarbības organizēšanu, inovāciju un efektivitātes vadību, kā arī nepieciešamo ekonomisko aprēķinu veikšanu. Studējošie apgūst organizācijas darbības kvalitātes un efektivitātes principus, kas ietver arī LEAN (taupīgās vadības metodes) filozofiju un metodes, ar kurām strādā pasaulē vadošie industriālie uzņēmumi. 

STUDIJAS NOTIEK LATVIEŠU UN ANGĻU VALODĀ.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Svarīga studiju procesa sastāvdaļa ir prakses. Prakses vietas var būtvalsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Absolventi var strādāt kā augstākā līmeņa vadītāji un sistēmu vadības inženieri jebkuras industrijas uzņēmumā. Iegūtās zināšanas ļauj gan izprast un regulēt uzņēmuma tehnoloģiskos procesus, gan arī vadīt uzņēmumus un organizāciju struktūrvienības. Tirgus izpēte liecina, ka Latvijā un citur pasaulē trūkst augsti kvalificētu darbinieku ar inženiera kvalifikāciju, un nākotnē pieprasījums pēc šāda veida speciālistiem strauji pieaugs. Tāpēc studiju programmas absolventiem būs nodrošinātas ne tikai plašas darba, bet arī karjeras izaugsmes iespējas Latvijas un pasaules līmenī.

CIK ILGI JĀSTUDĒ?

4 gadi – studijas darba dienās (PLK – pilna laika klātiene)

KĀDA IR STUDIJU MAKSA?

PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā

CIK IR BUDŽETA VIETU?

1. kursā ir 15 LU finansētas studiju vietas. 

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Astra Zaļkalne, 312. telpa, tālr. 67034777, e-pasts: astra.zalkalne@lu.lv 

Studiju procesa koardinatore: Inese Vilcāne, e-pasts: inese.vilcane@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv 

Detalizēta informācija par studiju programmu PIEEJAMA ŠEIT.