Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
E-BIZNESS UN LOĢISTIKAS VADĪBAS SISTĒMAS, profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.10.2018

Studiju programma sagatavo speciālistus ar zināšanām un prasmēm informācijas tehnoloģijās, uzņēmumu organizācijā un vadībā. Studiju programmas absolventiem jābūt spējīgiem veidot tādus modernus, nelielus uzņēmumus, kuri var darboties gan Latvijā, gan Eiropā un globālajā tirgū, izmantojot inovatīvas tīmekļa tehnoloģijas. Programma dod iespēju strādāt ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām, apgūt modernu profesiju, saņemt profesionālo bakalaura grādu elektroniskajā biznesā ar tiesībām turpināt studijas maģistrantūrā un iegūt ļoti labas iespējas jau studiju pēdējos kursos atrast stabilu un labi atalgotu darbu.

 

Studiju programmas direktore prof. Signe Bāliņa

BVEF profesore un IT kompetences centra vadītāja. Viņai ir nopietna pieredze valsts pārvaldes darbā – bijusi Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās, bet pašlaik ir Vides un reģionālās attīstības ministra padomniece, kā arī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas prezidente. Veiksmīgi darbojusies arī biznesā, ieņemot AS "Datorzinību centrs" valdes priekšsēdētājas amatu. Profesorei ir unikāla pieredze valsts finansēto pētījumu projektu un programmu īstenošanā, kā arī starptautisku, tajā skaitā Eiropas Komisijas projektu vadībā.

527. telpa, tālr.: 67034723, e-pasts: signe.balina@lu.lv

 

KO ES STUDĒŠU?

  • 1. gads – tīmekļa vietņu veidošana, datubāzes, operētājsistēmas, ekonomika, matemātika u. c.;
  • 2. gads – animācija, multimediji, vadības teorija, tirgvedība, reklāma tīmeklī u. c.;
  • 3. gads – datu intelektuālās analīzes tehnoloģijas, informācijas sistēmas, to projektēšana, saimnieciskās tiesības u. c.;
  • 4. gads – projektu vadīšana, modernās tehnoloģijas, krājumu vadīšana, prakse, diplomdarbs u. c.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Programmā ir paredzētas divas mācību prakses: „Informācijas sistēmu vide” un „E-biznesa informācijas sistēmas”. Prakšu laikā studenti iepazīstas ar informācijas sistēmu vidi un ar kādu no uzņēmumā izmantotajām sistēmām

un pēc tam diplomdarbā piedāvā priekšlikumus tās pilnveidošanai. Prakses vietas var būt valsts iestādes un uzņēmumi Latvijā vai ārzemēs. Programmas studenti parasti dodas praksē uz informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem vai lielu uzņēmumu informācijas tehnoloģiju daļām.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Studiju programmas absolventi veido savus uzņēmumus vai kļūst par vadošajiem uzņēmumu darbiniekiem. Absolventi ir e-komercijas vadītāji un speciālisti, sistēmu vai biznesa analītiķi, informācijas tehnoloģiju konsultanti, datorspeciālisti, sistēmu projektētāji un projektu vadītāji, tīmekļa programmētāji, tīkla un datubāzes administratori.

„Studiju process šajā programmā nav tikai smags un sūrs darbs pie datora monitora vai sēdēšana lekcijās, bet arī aizraujošs, interesants pasākums, kas ļauj pašam veikt savus pētījumus un iet savu izzināšanas taku. Vajag tikai nelielu pacietību un vēlmi iepazīties ar jaunām lietām.”

Studiju programmas absolvente Līga Kozlova

CIK ILGI JĀSTUDĒ?

4 gadi – studijas darbdienās (PLK - pilna laika klātiene)
4,5 gadi – studijas sestdienās (NLK - nepilna laika klātiene)

KĀDA IR STUDIJU MAKSA?

PLK (pilna laika klātiene) – 2000 € gadā
NLK (nepilna laika klātiene) – 1500 € gadā.

CIK IR BUDŽETA VIETU?

PLK (pilna laika klātienes) 1. kursā ir 5 budžeta vietas. Ja nevari uzreiz studēt par valsts līdzekļiem, varbūt Tev tāda iespēja būs 2. studiju gadā, jo LU BVEF darbojas rotācija - studentiem ar labām sekmēm ir iespēja iegūt sev budžeta vietu!

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds elektroniskajā biznesā un elektroniskās komercijas speciālista kvalifikācija

Uzņemšanas nosacījumi:

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2003. gadam:

Vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā), vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.

Reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību sākot ar 2004. gadu:

Centralizēto eksāmenu atzīme matemātikā un latviešu valodā

Papildu informācija:

Studiju metodiķe: Larisa Staņuka, 312. telpa, tālr. 67034747, e-pasts: larisa.stanuka@lu.lv

Informatīvais e-pasts: bvefinfo@lu.lv

Detalizēta informācija par studiju programmu PIEEJAMA ŠEIT.