Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Finansiālais atbalsts studentiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.01.2017

Latvijas Universitātes fonda mecenāta stipendijas

LU BVEF studentiem ir iespējams pieteikties uz LU fonda mecenāta stipendijām.

Vairāk informācijas Latvijas Universitātes fonda mājas lapā: http://www.fonds.lv/stipendijas/

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes stipendija „GUDRĪBAS BANKA”

LU BVEF "Gudrības bankas" stipendijas nolikums

Stipendijas mērķis ir motivēt un finansiāli atbalstīt sekmīgākos LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmu studentus, kuru studijas tiek finansētas no personīgiem līdzekļiem.

Studijas un zināšanu ieguve ir nākotnes investīcijas, tāpat kā termiņnoguldījums bankā vai ieguldījums vērtspapīros! Studenti studijās iegulda ne tikai finanses, bet arī zināšanas. Tāpēc LU BVEF piedāvā visiem studentiem, kas šogad uzsāks studijas kādā no LU BVEF piedāvātajām pamatstudiju vai augstākā līmeņa studiju programmām, investēt Gudrības bankā ar dubultu atdevi – jo kvalitatīvākas zināšanas ieguldītas (augsta vidējā svērtā atzīme), jo augstāka procentu likme – līdz pat 10% gadā no ieguldītās studiju maksas, kas veido peļņu (stipendiju) līdz pat 200 EUR gadā. Peļņa (stipendija) no ieguldītajiem procentiem un zināšanām tiek izmaksāta pēc gada (t.i. nākamā mācību gada sākumā). Šis būs praktisks ievads investīcijās pirmo kursu studentiem – ir jāprot gudri investēt. Šis ir efektīvākais ieguldījums, kā jebkurā citā bankā Latvijā.

Finansiālais atbalsts studentiem

Bakalaura un maģistra programmās studējošie par valsts budžeta dotācijas līdzekļiem ir tiesīgi saņemt (skat. LU valsts budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas nolikums) no LU valsts budžeta finansēto stipendiju. Pieteikšanās stipendijām bakalaura un maģistra programmās notiek katra semestra reģistrācijas nedēļā un pirmajā studiju nedēļā LU Informatīvajā sistēmā. Stipendijas tiek piešķirtas ņemot vērā sekmju līmeni.

Vienu reizi mācību semestrī bakalaura un maģistra programmās studējošie par valsts budžeta dotācijas līdzekļiem ir tiesīgi saņemt vienreizējo stipendiju.

Pamatojoties uz LU Rīkojumu Nr. 1/239- 25/08/2006 par LU valsts budžeta finansēto stipendiju piešķiršanas nolikuma apstiprināšanu, Ekonomikas un vadības fakultātē tiek noteikti šādi kritēriji vienreizējās stipendijas piešķiršanai. Vienreizējās stipendijas tiek piešķirtas:

1.     Studentiem, kas ir invalīdi, bāreņi un bez vecāku gādības palikušie, kā arī tiem, kuru ģimenei, ar ko viņi atrodas nedalītā saimniecībā, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;

2.     Studentiem, kuri ir no ģimenes, kas audzina trīs un vairāk bērnus;

3.     Studentiem, kuru ģimenē ir bērni.