Latvijas Universitātes 98. gadadienas svinīgā Senāta sēde un doktoru promocijas ceremonija