Arisotelis un Pirmsaristotelis 2017

Foto: Toms Grīnbergs un BVEF Studentu pašpārvalde