Ja tev bakalaurs jau kabatā – saņemts nupat vai jau pirms laika, – pasākums “MAĢISTRS=LU” būs tieši tev: 13. jūnijā plkst. 17.00 klātienē un attālināti, platformā Zoom, Latvijas Universitāte (LU) piedāvā iespēju vienkopus iepazīties ar LU maģistrantūras studiju programmām, sastapt mācībspēkus un jau esošos maģistrantūras studentus.

“Skats uz maģistra līmeņa studijām un to nepieciešamību ir tikpat daudzveidīgs kā cilvēku dažādā dzīve un to vajadzības. Ir profesijas, kuras nav iespējams iegūt bez maģistra grāda saņemšanas, piemēram, juristi vai psihologi. Līdz ar to cilvēkiem, kuri vēlas strādāt šajās profesijās, studijas maģistrantūrā būs obligātas. Bez tā lielākoties nevarēs iztikt arī tie, kas vēlas studijas turpināt doktorantūrā. Līdzās tam studijas maģistrantūrā var būt  brīva izvēle padziļināt savas zināšanas vai arī ieskatīties kādā citā tematikā. Taču vienojošais ir viens - vēlme attīstīties, sekot līdzi mūsdienu atziņām, būt zinošam. Viens no spārnotajiem latīņu izteicieniem skan: ”Non progredi est regredi" (neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ). Studijas maģistrantūrā ir viens no ceļiem, kā neatkāpties,” studijām maģistrantūrā iedvesmo LU Studiju prorektore Kristīne Strada-Rozenberga.

Pasākumā kopā ar līdzīgi domājošajiem varēsi pārdomāt maģistra grāda nozīmi un kāpēc ir vērts izvēlēties turpināt studijas maģistrantūrā. Uzzināsi, kādi ir uzņemšanas noteikumi, pieejamās stipendijas, Erasmus+ iespējas, kāds būs sagaidāmais lekciju grafiks, prakses un darba iespējas. LU piedāvā 43 maģistra studiju programmas, un programmu pārstāvji būs gatavi atbildēt uz visiem tevi interesējošajiem jautājumiem.

“MAĢISTRS=LU” notiks divās daļās: to ievadīs LU ekspertu diskusija, un pēc tās ieplānota tikšanās ar LU piedāvāto 43 maģistra studiju programmu pārstāvjiem.

Diskusiju vadīs radio “Naba” ētera personība Artis Ozoliņš un tajā piedalīsies:

  • profesore Margarita Dunska, LU prodekāne, LU bakalaura studiju programmas "Biznesa vadība" un maģistra studiju programmas "Vadības zinības" direktore,
  • docents Edvīns DanovskisLU Juridiskās fakultātes (JF) dekāna pienākumu izpildītājs, LU akadēmiskā maģistra studiju programmas "Tiesības un organizāciju pārvaldība" direktors,
  • asociētā profesore Aiga Švede, LU prodekāne, LU Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas maģistra studiju programmu direktore,
  • pasniedzēja Inese Mauriņa, LU vecākā eksperte, pacientu biedrības "Par sirdi" vadītāja, LU maģistra studiju programmu "Epidemioloģija un medicīniskā statistika" un "Starptautiskās attiecības", kā arī bakalaura studiju programmas "Vadības zinības" absolvente,
  • asociētā profesore Zigrīda Vinčela, LU mağistra studiju programmas "Anglistika" direktore.

Maģistra līmeņa izglītība ir vērtība tavai izaugsmei un turpmākai karjerai, nāc un iegūsti to LU!

Lai piedalītos pasākumā, aicinām reģistrēties: ŠEIT.

Pasākuma saite dalībai tiešsaistē platformā ZoomŠEIT.